lördag 17 december 2011

Gluten - Celiaki - MS - MRT - Dokumentation - Multipel skleros

MRT-dokumentation (magnetröntgen) av en patient med remittent återkommande MS (multipel skleros).

Bilderna (A) är tagna innan insättning av glutenfri kost, och bilderna (B) är tagna efter ett 6 års långt uppehåll från all glutenexponering och man kan se att vita lesioner har försvunnit.


*Vill du läsa mer i detta ämnet samt hur kosten ligger till grund för mängder av sjukdomar, allergier och överkänsligheter så kan du göra det i den mest omfattande bok författaren Michael Håkansson släppte den 15 januari 2017. I augusti 2017 släpptes också Stora Kosthandboken.

Du hittar dem här: Hälsoproblem & sjukdomar orsakade av vad vi ätertorsdag 27 oktober 2011

Glutenintolerans - celiaki - provtagning - bristsymptom - markör - sjukdomstillståndMår du oförklarligt dåligt ska du be din läkare om följande verkligen relevanta provtagningar:

Kontroll:

Järn

Folat (folsyra)

Uppvisar järn och folat låga värden ÄR detta en direkt markör för celiaki/glutenintolerans!

Du ska även be om:

Kontroll av homocystein (för att ev se brist av B-vitamin) Höga nivåer av homocystein ÄR brist.

Kontroll av zink (enormt viktig mineral). Vid glutenintolerans/celiaki uppvisas nästan alltid låga nivåer av zink!

Till sist kan du även be om en kontroll för status av dina nivåer av D-vitamin. (doktorn brukar skylla på dyrt prov - kostar ca 200kr men stå på dig).

Jag vill även påpeka att intolerans mot komjölksprodukter även ger en slät tarmslemhinna som som vid celiaki och ger samma näringsbrister (kombinationen celiaki och komjölksintolerans kan vara förödande)

I regel tål vi allt sämre komjölken och alla produkter knutna här till för varje ny generation som föds, därför rekommenderas att vid långvariga sjukdomstillstånd och bristtillstånd att ta bort all spannmål och komjölk ur kosten.

Var ENVIS med att få alla ovanstående prover tagna då det egentligen är dom enda relevanta och som direkt visar upp en skadad tarm och näringsbrister !


Du kan även begära en kontroll om hur sköldkörtelfunktionen (kroppens termostat) är (påverkad vid celiaki-näringsbrist) för att kontrollera hypotyreos eller hypertyreos (under/över funktion). Sköldkörteln är kroppens egen termostat.

Begär följande provtagning:


S-TSH (tyroidea stimulanshormon), S-T3 fritt (trijodtyronin) samt S-T4 fritt (tetrajodtyronin).

Sedan gäller det att du har en kunnig läkare som verkligen kan utvärdera respektive prov mot vart annat och på vilka nivåer de hamnar på i referensskalan, och det räcker inte att bara "stirra sig blind" på referensvärden.. Det räcker i regel inte med att de hamnar inom "referensvärdet" utan var...i låg normala, normala eller övre normalområdet för att kunna ana även mindre avvikelser i funktionen..

*Vill du läsa mer i ämnet samt hur kosten ligger till grund för mängder av sjukdomar, allergier och överkänsligheter så kan du göra det i den mest omfattande bok författaren Michael Håkansson släppte den 15 januari 2017. I augusti 2017 släpptes Stora Kosthandboken.
 

Du hittar dem här: Hälsoproblem och sjukdomar orsakade av vad vi äterfredag 30 september 2011

Gluten - Celiaki - ADHD - Strattera - Bedrägliga Läkare - Kadesjö - Thernlund

Bra Aftonbladet ! Att ni för en gångs skull gör ett vettigt reportage som är av vikt för befolkningen om hur Läkemedelsbolagen och läkare samarbetar för profitens skull (mutor), istället för att lyfta fram grundorsaken...vår bedrägliga mat.


Citat artikeln i Aftonbladet 2011-09-30 :

"Ett nytt adhd-läkemedel skulle ut på marknaden.Då anlitade läkemedelsbolaget två landstingsläkare för att hjälpa till med lanseringen.Under två år betalade läkemedelsjätten konferensresor, privata arvoden och hundratusentals kronor till en rad svenska sjukhus.


Sedan blev de två läkarna statliga experter på Läkemedelsverket – och godkände läkemedlet i Sverige. " 

Kanske det finns någon driftig medborgare med civilkurage som skulle våga göra en anmälan mot dom inblandade läkarna , Kadesjö, Hägglöf , Thernlund samt läkemedelbolaget Eli lilly om bestickning (muta) och mottagande av muta för detta är ett solklart fall för Riksenheten mot korruption...eller hur ?

Länk till reportaget:

Läkarnas dubbelspel

Äldre reportage i länken nedan som även visar professor Bruno Hägglöf som mutad av Läkemedelsbolaget

Läkare i hemligt dubbelspel

Åt Strattera tog sitt liv endast 12 år gammal.

Myten om ADHD och DAMP

 Foto: Läkaren Gunilla Thernlund lät sig köpas av Eli Lilly

Den mutade överläkare Björn Kadesjö

Den mutade professorn Bruno Hägglöf Umeå

tisdag 27 september 2011

Gluten - Celiaki - Mjölk - Bröstcancer - Prostatacancer - Hormoner - Mejeriprodukter

Mejeriprodukter - hormoner - försurad kropp och cancer

Det har nu visat sig hur skadlig våra oskyldiga mjölk och mejeriprodukterna egentligen är för vår kropp.

Hos personer som lagt om sin kost till glutenfritt uteblir ofta återhämtningen och tarmslemhinnan förblir slät, det har då visat sig att när personerna också väljer att ta bort även mjölk och mejeriprodukter, så återfår tarmen sitt normala tarmludd (slemhinna) och näringsupptaget börjar då fungera som det ska.

Alltså kan man nu direkt börja inse vidden av hur skadligt vart dagliga leverne är med det högraffinerade spannmålet och den sönderprocessade, hormonstinna moderna mjölken.

Komjölkens misstänkta roll vid hormonberoende cancer
(det inkluderar cancer i testiklar, prostata och bröst.)

Kopplingen mellan cancer och kosthormoner, östrogen i synnerhet - har varit en källa till stor oro bland forskare,  men det har inte studerats ingående eller diskuteras i nämnvärd omfattning.

När det gäller människors exponering för östrogener, är forskarna mest oroade över komjölken, som innehåller betydande mängder av kvinnliga könshormoner, Mejeriprodukter står för 60 procent till 80 procent av det konsumerade östrogenet. Vissa forskare vill nu dra paralleller mellan mäns tidiga "tunnhårighet" och även sämre spermiekvalitet till konsumtionen av mjölk som innehåller höga halter av kvinnliga könshormoner.

En del av problemet verkar vara mjölk från moderna mjölkgårdar, där korna mjölkas ca 300 dagar om året. För mycket av den tiden, är kon ofta gravid. Ju senare i graviditeten en ko är, desto mer hormoner finns i hennes mjölk som då är direkt olämplig för människan att konsumera.

En studie av modern mjölk utfördes i Japan, studien fann att den innehöll 10 gånger mer progesteron, än obehandlad mjölk från exempelvis Mongoliet. Vid traditionell vallning i samhällen som Mongoliet, mjölkas korna för livsmedelsframställning endast fem månader om året, och vid graviditet bara i inledande skede. Följaktligen är då påvisade halter av hormoner i mjölken avsevärt mycket lägre.

Mjölken vi dricker i dag är helt olik den mjölk som våra förfäder drack för 2000 år sedan, mjölken vi dricker idag (processad) är absolut INTE bland mest naturens perfekta mat som reklamen ofta vill påskina.Tidigare studier bekräftar att konsumtion av mejeriprodukter ökar avsevärt risken för vissa cancerformer.

I en annan studie jämfördes kost och cancer i flera länder. Den visade sig att mjölk och ost konsumtionen är starkt förbunden till förekomsten av testikelcancer bland män åldrarna 20 till 39år.
Högst resultat påvisades i länder som Schweiz och Danmark, där ost är en nationell mat.

Intressant var att studien visade låga siffror för Algeriet och andra länder där mejeriprodukter inte konsumeras i någon större omfattning. Mängden av cancerfall kopplade till mejeriprodukter kan snabbt förändras. I Japan har priserna på mejeriprodukter sjunkit de sista 50 åren och detta kopplats ihop med en ökad konsumtion och stigande dödstal i prostatacancer - från nära noll per 100 000 invånare för 50 år sedan, till 7 per 100 000 invånare idag.

Smör, kött, ägg, mjölk och ost är inblandade i hormonberoende cancer i största allmänhet.
Bröstcancer har kopplats särskilt till konsumtionen av mjölk och ost. I en annan studie, där råttor matas med mjölk, visas en högre incidens av cancer och att utveckla ett större antal tumörer än hos de råttor som endast drack vatten.

Det finns över 50 olika hormoner i komjölken varav flera är direkt olämpliga för människan och man ska tänka på att sojabaserade kraftfoder har börjat användas i allt större utsträckning i vårt land sedan mitten av 2000-talet, och sojan i sig är östrogen..

En annan aspekt till sjukdomar och cancer är importerade mejeriprodukter från genetiskt modifierade nötkreatur som avger tillväxthormonet (rBGH) i mjölken som då ökar cancerrisken. Även spår av olika läkemedel har påvisats i komjölken.

Cancer reaktioner och mjölkkonsumtion

Många människor är inte medvetna om riskerna med mjölkkonsumtionen!


  • Bröstcancer / prostatacancer Epidemiologisk forskning tyder på ett samband mellan konsumtionen av mjölk och minst två typer av cancer som är vanligare i Europa och Nordamerika, nämligen bröst-och prostatacancer.
  • Ingen mjölk, ingen bröstcancer. I Asien, där många människor inte dricker mjölk alls, tenderar bröstcancer vara ytterst sällsynt. På den kinesiska landsbygden, till exempel, bland kvinnor mellan 35 och 64, fann man att dödsfall i bröstcancer i genomsnitt var 8,7 per 100 000 invånare jämfört med 44 per 100 000 invånare i USA, cirka en 5-faldig skillnad!
  • Högre mjölkkonsumtion, större risk för bröstcancer. En jämförande studie som publicerades 1989 visade att i Europa var två områden med hög mjölkkonsumtion (Skandinavien och Nederländerna) representerade med högre antal bröstcancerfall.
  • Högre mjölkkonsumtion, större risk för prostatacancer.  Män löper sannolikt  större risk att dö av prostatacancer i länder där konsumtionen av mejeriprodukter är hög än i länder där den är låg. En studie publicerad redan 1977 visade att 10 män dör av prostatacancer i Västeuropa för var och en som dör i Asien.
  • Två stora studier gällande prostatacancer. Två stora amerikanska studier (år 2000) har kopplat mejerikonsumtionen direkt till prostatacancer. I Health Study, spårade forskare 20 885 manliga läkare över 10 års tid. De som konsumerade minst 2 ½ portioner av mejeriprodukter per dag var risken 30 % högre att utveckla prostatacancer än hos läkare som konsumerade mindre än en halv portion.
  • Mejeriprodukter ökar risken för metastaserande prostatacancer. I en studie från år 1999 fann man att hos nästan 50 000 män som konsumerade totalt mer än 2000 milligram kalcium per dag höjde risken för metastaserande prostatacancer mer än 4-faldigt.
  • Den mer kalcium, desto fler frakturer. Skillnaderna mellan kalciumintag och skelettets hälsotillstånd kan ses över hela världen. Ju mer kalcium (mjölk) som konsumeras, desto större risk för t.ex höftfrakturer. Människor som konsumerade de högsta nivåerna av mejeriprodukter (nordamerikanska och nordeuropeiska nationer) tar in två eller tre gånger mer kalcium, men ändå bryter dessa  2-3 gånger mer ben än personer med de lägsta kalcium (mjölk) intagen (asiater och afrikaner). 
  •  
  • Här skall dock även västvärldens höga konsumtion av spannmål vägas in som orsakar skador på tarmslemhinnan (glutenintolerans) och bristsjukdomar.
      •  Mjölk från människor.
          Den mänskliga modersmjölken är bäst för människors barn. Komjölk är bäst för kons kalvar.

          Det som är bra och egentligen avsett för kons kalvar är inte nödvändigtvis bra för människor.

        " konstigt nog är vi människor den enda art som suger från en annan art "

      •  Onaturliga hormonreaktioner. Komjölken stimulerar på
          onaturlig väg tillväxthormonerna i kroppen som ökar  risken
          för olika sjukdomar och övervikt.

     
      •  Mjölk: Är inte för starka ben, komjölk gör absolut inte vad
          som påståtts - att bygga starka ben, eftersom  nyare studier tyder
          på att människor kan behöva mindre kalcium
          och bättre former av kalcium än just mjölken för att bygga starka ben...
          Andra livsmedel, inklusive olika grönsaker och baljväxter, är en
          bättre källa till kalcium än den "dåliga" transportören komjölk.


Varje klunk komjölk innehåller hormon från följande organ i kon:

Hypofysen, hypotalamus, bukspottkörtel, sköldkörtel, bisköldkörtel, binjurar, könskörtlar och tarmhormoner, prostaglandiner och neuropeptider.
Mjölken du intar verkar fortfarande vara vit och ren, men vad som följer nedan är en lista över bioaktiva ämnen i mjölken:

Hypofyshormoner: PRL, GH, TSH, FSH, LH, ACTH, Oxytocin.

Steroidhormoner: estradiol, östriol, progesteron, testosteron, 17-ketosteroider,kortikosteron, D-vitamin.

Hypotalamushormoner: TRH, LHRH, somatostatin, PRL-hämmande faktor, PRL-releasing faktor, GnRH, GRH, gastrointestinala peptider, vasoaktiva intestinala peptider, bombesin, kolecystokinin, gastrin, gastrinhämmande peptid, bukspottkörtelpeptid, y-peptid, substans P, neurotensin.

Övrigt:

Vita blodkroppar från kon, antibiotika, sulfapreparat, PUS från infekterade juver, mm.

*Vill du läsa mer i ämnet samt hur kosten ligger till grund för mängder av sjukdomar, allergier och överkänsligheter så kan du göra det i den sista och mest omfattande bok författaren Michael Håkansson släppte den 15 januari 2017. I augusti 2017 släpptes också Stora Kosthandboken.

Du hittar dem här: Hälsoproblem & sjukdomar orsakade av vad vi ätersöndag 18 september 2011

Gluten - Celiaki - Mjölkprotein - Hudreaktioner - Dermatitis - Psoriasis - Nässelutslag

Den skadade tarmens tillstånd och reaktioner på gluten och mejeriprodukter återspeglas även på huden och i munnen.

Utslag (nässelutslag - histaminbesvär) men även  luftvägspåverkan med hosta och eventuella små febertoppar ska tidigt tas på största allvar och uteslutning av livsmedel i den dagliga kosten påbörjas.

Komjölksprotein-intolerans
 

Akut form: kräkning, diarré, kolik, hudutslag, hösnuva, andningsbesvär.
 

Långsam typ: stora kletiga avföringar men även förstoppning är vanlig med deformerad avföring (t.ex små kulor/klumpar i bajskorven), infektionskänslighet, små kliande utslag, små febertoppar, trötthet, irritation, vitamin/mineralbrist.

Exempel på avföring att reagera på:Exempel på hud och munreaktioner:*Vill du läsa mer i ämnet samt hur kosten ligger till grund för mängder av sjukdomar, allergier och överkänsligheter så kan du göra det i den sista och mest omfattande bok författaren Michael Håkansson släppte den 15 januari 2017. I augusti 2017 släpptes också Stora Kosthandboken.

Du hittar dem här: Hälsoproblem & sjukdomar orsakade av vad vi ätersöndag 17 juli 2011

Sköldkörtel - Gluten - Celiaki - Autoimmun - sjukdom - Gravés - Hashimotos


Ny studier (ej sverige) visar att ett betydande antal patienter med autoimmun sköldkörtelsjukdom har också celiaki i botten , man fann också att autoantikroppar (dvs sköldkörtelantikroppar) försvann efter 3 till 6 månader i en glutenfri diet."

Celiaki, som ibland kallas glutenintolerans gör det svårt för kroppen att ordentligt ta upp näringsämnen från mat. Symtomen omfattar olika mag/tarmproblem, återkommande uppblåsthet och smärta, illamående, anemi, gas, stickningar domningar i benen, sår inne i munnen, smärtsamma hudutslag på armbågar, knän och skinkor, kramper, nässelutslag, muskelvärk och värk , diarré och förstoppning, med mera.

Vid obehandlad celiaki mer än fördubblas riskerna att utveckla olika cancerformer i matsmältningssystemet.

Forskarna  fann vid undersökningen att övervägande delen som diagnostiserats för autoimmun tyreoidit också hade celiaki. Studien fann också att odiagnostiserad celiaki faktiskt kan vara en del av just den process som utlöser en underliggande autoimmun sjukdom. I sina slutsatser skrev de:

"-Vi tror att odiagnostiserad celiaki kan orsaka andra sjukdomar genom att slå mot några ännu okända immunologiska mekanismer, då det visar sig att  patienter med obehandlad celiaki faktiskt producerar organ-specifika autoantikroppar..!"

Forskarna föreslår nu att patienter med autoimmun tyreoidit: "kan dra nytta av en screening för celiaki för att eliminera symptom och minska risken för att utveckla andra autoimmuna sjukdomar."

Detta är viktig ytterst viktig information för patienter som diagnostiserats för någon sköldkörtelsjukdom (t.ex Hashimotos, Gravés sjukdom), som är oftast får höra att det inte finns någonting som kan göras för att minska antikroppsnivåer, eller för att förbättra den "autoimmuna" aspekten av deras sköldkörtelproblem, detta trots att det inrapporterats om effekterna av kost och näring på antikroppsnivåer, visar denna forskning vetenskapligt hur kost kan i själva verket har en ytterst viktig roll i autoimmuna reaktioner.

För att diagnostisera celiaki, kan läkaren ta ett blodprov för att mäta nivåerna av antikroppar mot gluten. Dessa antikroppar kallas antigliadin, antiendomysium och antireticulin. En preliminär diagnos av celiaki kan dock enkelt bekräftas av en helt glutenfri diet, eller i mer extrema fall, biopsi.
DOCK ska nämnas att inget av dessa prover är 100 % tillförlitliga !

Alltså om du har celiaki, har du också en högre risk för att utveckla (autoimmuna) sköldkörtel-sjukdomar . Upp till 10 % av personer med celiaki har en autoimmun sköldkörtel sjukdom/påverkan. Vid glutenintolerans/celiaki visar sig ofta andra autoimmuna sjukdomar, framför allt typ 1-diabetes, reumatoid artrit och autoimmuna leversjukdomar, med mera.

Underlag och undersökningar pekar mer och mer på gluten som en bov i uppkomsten av sköldkörtelsjukdomar. Celiakipatienter som intar en strikt glutenfri kost kan kraftigt minska sina risker att utveckla en autoimmun sköldkörtelsjukdom.

Hos personer med en autoimmun sjukdom, angriper kroppens egna vita blodkroppar av ”misstag” kroppsegna organ eller andra typer av egen vävnad. De vita blodkropparna angriper slemhinnan i tunntarmen vid celiaki. Vid en autoimmun sköldkörtelsjukdom, angriper dom vita blodkropparna sköldkörteln, som är en körtel i halsen som styr kroppens ämnesomsättning.

Autoimmuna sköldkörtelsjukdomar påverkar sköldkörteln till att bli antingen överaktiv (Gravés sjukdom) eller underaktiv (Hashimotos sjukdom).

Vid Gravés sjukdom , så pumpar sköldkörteln ut för mycket av hormonerna tyroxin, kända som T4, och trijodtyronin, eller T3 . Kvinnor över 20 år har den högsta risken för detta tillstånd, men även män är i riskzonen. Symptom på överaktiv sköldkörtel är ökad hjärtverksamhet, viktnedgång, sömnsvårigheter, irritabilitet, viktminskning, värmekänslighet, muskelsvaghet och i vissa fall även besvär från hälsenor (ömmande). Gravés sjukdom också kan utveckla utstående ögon och en märkbar struma. Tillståndet kan vara livshotande och fodrar läkarbehandling!

Vid Hashimotos sjukdom, producerar sköldkörteln för lite T3 och T4. Symptom vid låg sköldkörtel aktivitet är, trötthet, viktökning, svaghet, känslighet för kyla, värkande muskler och stela leder, förstoppning och svullnad i ansiktet. Återigen har kvinnor här en högre risk för sjukdom än män.

TSI övervakning (tyreoideastimulerande immunogloblulin) är särskilt viktig under graviditet, eftersom förhöjda nivåer, särskilt i tidig graviditet och under tredje trimestern, vilket annars är en riskfaktor för fetal eller neonatal tyreoideadysfunktion. Moderns TSD antikroppar kan överföras till det ofödda barnet via moderkakan, vilket kan påverka och gör ett barn hypertyreoid i livmodern eller vid födseln. Forskning har visat att så många som 10 procent av gravida kvinnor med förhöjda TSI också faktiskt föder hypertyreoida barn.

fredag 15 juli 2011

Lögner om ADHD sprids via media. Gluten - celiaki

Återigen ser vi att lydmedia (presstödsbundna) hjälper läkemedelsbolag och tjänstemän (inom medicin) att sprida lögner, desinformation och förvirring för att skydda sina intressen.


Skrupellösa/samvetslösa läkare får mångmiljonersättningar från läkemedelsbolagen för att marknadsföra mediciner som kan klassas som rent knark och som förgiftar hjärnorna på våra barn.`Hur länge ska eliten få hålla på att framföra lögner och förvirringar via lydmedia?
Är det inte enklare att angripa källan till våra moderna sjukdomar?

*Vill du läsa mer i ämnet samt hur kosten ligger till grund för mängder av sjukdomar, allergier och överkänsligheter så kan du göra det i den mest omfattande bok författaren Michael Håkansson släppte den 15 januari 2017. I augusti 2017 släpptes också Stora Kosthandboken.

Du hittar dem här: Hälsoproblem & sjukdomar orsakade av vad vi äter


söndag 10 juli 2011

Hur du enkelt börjar leva glutenfritt! Lägg om din kost

ANVISNINGAR TILL DIG SOM VILL BÖRJA LEVA GLUTENFRITTAtt börja ett glutenfritt liv är inte så svårt och krångligt som man kanske tror, utan här gäller det att bryta "gamla vanor".
Fler och fler aktörer gamla/ och nya kommer in på marknaden och erbjuder glutenfria livsmedel då man uppmärksammat att fler och fler väljer dessa alternativ.

 Nästan alla butiker har en speciell hörna med glutenfritt, hittar du inte bara fråga !

*Not! I augusti 2017 släpptes Stora Kosthandboken som har en omfattande anvisningar och recept för dig som vill leva glutenfritt eller både gluten och mejerifritt. Se länken längre ned på denna sida.

 Vi kör några punkter nedan:

*Börja med att rensa ur ditt skafferi-kylskåp och frys från ALLT som innehåller gluten, dvs
Alla former av vete, råg och korn, ta även med alla livsmedel som innehåller malt / maltextrakt.

 För att mjukstarta gör enligt följande:


1.Köp hem glutenfritt matbröd (Friabröd har ett fint urval av frysta bröd). Tina bara upp det du förbrukar per dag.


2.Köp hem glutenfri pasta (Semper, Sam Mills, ICA-köket och Barilla har flera sorter, jättegoda!).


3.Köp hem maizenamjöl eller potatismjöl till att reda såser eller soppor (Fungerar precis lika bra som vanligt mjöl).


4.Köp hem Oldas glutenfria ströbröd som du kan använda till alla paneringar eller att strö över gratänger, osv  (fungerar precis lika bra som skorpmjöl fast godare!).


5. Köp hem laktosfri mjölk , Laktosfri yoghurt och laktosfri grädde, fast helst rekommenderar jag helt mejerifritt.


6. Köp hem ost som är lagrad i mer än 6 månader (är då laktosfri) om du inte väljer att helt sätta ut mejeri. 


Ris, potatis kan du äta precis som vanligt (potatismos är väldigt skonsamt mot en skadad tarm, rekommenderas!).


Quaker gör ett glutenfritt alternativ: "Ekologisk Havrefras" (havrekuddar) som kan vara ett alternativ till Kellogs, kolla om din mage tål havre annars uteslut detta också.


Fabrikanten Schär har glutenfria cornflakes som är en höjdpunkt! Rekommenderas.

*Hos MacDonalds, Max och BurgerKing kan du beställa alla hamburgermenyer glutenfria! (undvik dock pommes då denna ofta friteras i samma olja som glutenhaltig mat).

*Många pizzerior gör nu också glutenfria pizzor som är lika goda som en vanlig pizza.


Läs på alla livsmedelsförpackningar om det finns gluten (vete,korn,råg) eller malt/maltextrakt när du handlar. 


Dom flesta kryddor kan du använda som vanligt dock ej för starka (typ chili) då det kan påverka tarmslemhinnans återhämtning

Ämnet "Glutamat" har inget med gluten att göra!


Att se upp med:


Guldsoya (innehåller vetegluten) använd istället Colloritsoya (Ekströms).

Nästan alla former av kinesiska och japanska soyor ska undvikas (innehåller vetegluten).

Knorr fisk, kyckling och kalvbuljong (innehåller vetegluten) använd istället t.ex Knorr´s oxbuljong eller grönsaksbuljong.

Utelämna helst alla Kellogsprodukter då det kan återfinnas spår av gluten i deras produkter (kornmalt).

Se upp med godis och lösgodis läs innehållsförteckningar (bl.a lakrits innehåller ofta vetemjöl).

Proviva (gluten-kornmalt)

Leverpastej vissa fabrikanter tillsätter vetemjöl.

Färdiga såser/pulversås i vissa finns vetemjöl

Låt bli öl i alla former under minst 6 månader (gluten), sedan kan man testa sig fram med väldigt ljust öl (innehåller lite gluten).

*Använd inte samma smörpaket som dom som inte lever glutenfritt.(det räcker med lite brödsmulor för att tarmläkningen ska förstöras).

*Stek eller koka inte din mat i samma kärl som t.ex övriga familjemedlemmar som inte lever glutenfritt lagat sin mat i, utan att först diska ur kärlen.

*Se upp om du äter ute på restaurang, fråga om dom har gluten i rätterna, annars välj t.ex en sallad av något slag.

I vissa fall får man också strikt utesluta alla mejeriprodukter om man visar dåliga resultat vid återhämtning.

Man bör även kraftigt reducera sitt intag av socker detta pga att en skadad tarm oftast har en överväxt av svampen Candida.

(finns idag annan bra sockerersättning)

Undvik alla "röda" grönsaker som tomat, paprika då dessa innehåller vasoaktiva aminer som kan försämra läkresultaten och ge histamin relaterade besvär.

Undvik även gurka då många inrapporterat besvär från magen.

Detta är ett första steg på vägen.


*Not! Stora Kosthandboken släpptes i augusti 2017 och du finner den här: Bokrelease 2017