tisdag 8 mars 2011

Celiaki och feldiagnoser

Micke Skribent
Fallrapport:

Celiaki 49 år - fel diagnoser i 15 år.
Blodprov upprepat negativa.
Diagnostiseras genom dieten och diagnos bekräftas under 2002.
Feldiagnoser i 15 år var tidigare diagnostiserad för IBS, ataxi, migrän, ångest, depression, fibromyalgi, parathesias, artrit, livedo reticularis, håravfall, tidig menopaus, benskörhet, njurskador, tarmfickor, prediabetes och sår, eksem herpeformis
Korrekt diagnos av Celiaki November 2002
Vissa kvarvarande nervskador fortfarande 2006
Mor dog i celiaki relaterad cancer vid 56
Tvillingbror dog som en följd av autoimmun destruktion i levern vid 15 års ålder.

Barn 2, depression, 1 med Dermatitis Herpetiformis, 1 med allvarlig tillväxthormonbrist dvärgväxt båda slutligen diagnostiserade för Celiaki genom blodprov 6 månader efter mamma.
---------------------------

Fallrapport:

Neutrofil myosit som en manifestation av Celiaki: en fallbeskrivning
En 42-årig man med återkommande attacker av muskelvärk och svullnad. Kliniskt såg han ut som han hade svår pyogenisk infektion. Han misslyckades med att svara på flera kurer av brett spektrum med olika antibiotika. Upprepade provtagningskulturer från muskelskador och från blod var negativa. Tillståndet var livshotande ibland. Efter ytterligare genomgång gav patienten en historia med bla oroliga tarmrörelser i många år. En duodenal biopsi påvisar villusatrofi och positiva antikroppar för antiglidin och bekräftade diagnosen Celiaki. Patienten fick full återhämtning och ligger kvar i remission på en glutenfri diet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar