torsdag 10 mars 2011

Glutenintolerans - Celiaki - Cancer - Lymfom - Multiallergi

Patienter med celiaki måste följa en strikt glutenfri kost hela deras livstid. När kosten har följts i flera år, så har personer med celiaki en liknande dödlighet som befolkningen i allmänhet.

Men ca 10% av personer med celiaki utvecklar cancer i mag-tarmkanalen (både cancer och lymfom).

Det finns ett litet antal patienter som utvecklar en svår form av celiaki med multiallergier, där glutenfri kost inte längre verkar vara effektiv. När kosten har bedömts noggrant för att säkerställa att inga dolda källor till gluten orsakar problemet, kan läkemedel ordineras.

Steroider eller immuno-suppressiva läkemedel används ofta för att försöka bekämpa sjukdomen. Det är ännu oklart om dessa ansträngningar når framgång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar