tisdag 8 mars 2011

Epilepsi och obehandlad celiaki

Epilepsi och kosten

Kramper och epilepsi är inte vanligt, ca 1% av personer med obehandlad celiaki beräknas ha dessa besvär. Runt 3-5 % av befolkningen kan förväntas få ett anfall någon gång under sin livstid. Det har tydligt visat att gluten påverkar nervsystemet men att även brist på magnesium kan vara en faktor och brister uppstår lätt vid försämrat näringsupptag i tarmen.

En studie som utvärderade celiaki, epilepsi och förkalkningar i hjärnan visade att samma gener som är involverade runt glutenintolerans även var inblandade i upphovet till epilepsi och kramper. Hos dom drabbade hittades antigliadin-antikroppar (immunsystemets reaktion mot gluten) i deras ryggmärgsvätska. Detta är den vätska som omger hjärnan och ryggmärgen. En studie påvisade kalkbildningar i hjärnan hos en epilepsipatient som även bar på celiaki.

Gluten ger upphov till en inflammation i tunntarmen som skadas som i sin tur leder till en läckande tarm. När gluten lämnar tarmen och hamnar i blodomloppet, så reagerar immunförsvaret även här . Studier visar att immunförsvaret reagerar på gluten varhelst den hittar det och gluten verkar kunna få tillgång till ALLA delar av kroppen.
Här kan du läsa ett annat inlägg på denna blogg om epilepsi och kost: Fri från epilepsi på gluten & mjölkfri diet

Referenser till artikeln:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17122729

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27073830

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9296173

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3414652 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8504785

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15737700

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23646005

Vill du veta mer om hur kosten kan kopplas samman med sjukdomar/besvär så ska du läsa "Hälsoproblem och sjukdomar orsakade av vad vi äter" som du finner här: Hälsotillståndet


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar