tisdag 21 juni 2011

Medicinska Brödraskapet svänger från lögn till sanning om glutenintolerans !


Då mer och mer information når folket blir det allt svårare för "Eliten" att underhålla sina mångåriga lögner för att skydda sina positioner, höga löner, anslag och att dölja livsmedelsindustrins bedrägerier mot befolkningen.En utländsk professor sade följande kloka ord och sanning vid en intervju 2010: " varför säger inte läkarkåren sanningen ? då kunde 80% av patienterna gått hem från sjukhusen varje dag"

Enorma belopp kunde sparas av Landstingen och staten om man rensar upp i träsket och direkt sparkar onödiga "forskare/forskarteam" och "medicinsk fakultet" som inte fyller någon egentlig funktion. 

Docenten David Agardh Medicinska fakulteten i Lund och vid Celiaki och Diabetesenheten och tillika överläkare vid barnkliniken i Malmö, går nu ut i SvD med små "skräddarsydda" sanningar om glutenintoleransen hos barn genom "Teddystudien" , denna "nya" information är ju "självklart" inget man "vetat om" tidigare...


Ett intressant fall av hur man döljer grundorsaken och samarbetar inom "kåren"kan man tydligt se i ett fall där livsmedelsindustrins mångåriga bedrägerier plötsligt avslöjade sig i fallet med patienten Birgitta.

I det fallet kontaktades docenten David Agardh på Lunds universitetssjukhus under 2007 (på uppmaning av SvT Uppdrag Granskning) av maken till patienten Birgitta för att söka hjälp för sin sjuka fru.David Agardh insåg nog snabbt genom makens beskrivning att det handlade om sviterna av en livslång glutenintolerans/celiaki, men han sade inget (patienten ovetande om sin sjukdom) och "bollade" snabbt över ärendet till Leif Groop professor vid Medicinska fakulteten i Lund (den som bäst kunde ljuga för patienten)


Professor Leif Groop fick innan besöket 2007 mottaga ett gediget underlag av röntgenbilder, prover och en detaljerad sjukdomsbeskrivning.Troligen insåg även Leif Groop snabbt att här gäller det att hålla ihop inom kåren, annars kunde många kollegor kommit på skam genom en grav och nästintill kriminell inkompetens som uppvisats under alla år patienten Birgitta med tydliga tecken sökt hjälp inom vårdapparaten.

När patienten Birgitta efter många om och men fick träffa den lärde professor Leif Groop så hade han inga svar att ge och uppträdde fullständigt ovetande, grimaserade krystat och undvek så gott han kunde med att svara på patientens besvärande frågor....(hela besöket bandades med dold mikrofon)

Dock sände den "ovetande" professorn Leif Groop en remiss till kollegan professor Kristina Åkesson vid ortopeden i Malmö.När dom båda professorerna började ana att patienten och maken förstått bedrägeriet, och att patienten nu försökte söka hjälp på annat håll, så hörde man snabbt av sig via sekreterare och "insisterade på det bestämdaste" att patienten skulle "snarast" infinna sig hos Kristina Åkesson på MAS i Malmö.

Maken svarade då att "be professor Leif Groop att ta tillbaka sin remiss från professor Kristina Åkesson i Malmö och lämna följande meddelande till professor Groop : " det är nu dags att sluta hålla läkarkåren på Ljungby Lasarett under armarna och istället ge patienten sanningen"

Patienten Birgitta fick 2007 sin "förbjudna" diagnos glutenintolerans/celiaki på 5 minuter av en privatläkare i ett annat län dit inte det berörda landstingets tentakler nådde fram..

Ett tydligt exempel på bedrägerierna från det "medicinska brödraskapet" för att dölja sviterna av just livsmedelsindustrins allvarliga verkningar.

Här finns en länk där du kan läsa om det skakande fallet och hur långt man är beredda att gå för att dölja sanningen för befolkningen:  Fallet med patienten Birgitta
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar