fredag 13 juli 2012

Boken/böckerna om kopplingen mellan kost och sjukdomar är nu klara!


Den efterlängtade boken i serien "de vita gifterna"om vår kost och olika sjukdomar i spåren av denna är nu klar !  

* Not 3 oktober 2017, se nedan bild! Tidigare böcker nu ersatta 2017 av den omfattande boken: "Hälsoproblem & sjukdomar orsakade av vad vi äter", se länk längre ned på denna sida.


Boken är den första i serien "de vita gifterna" och har vid omarbetningen samtidigt utökats från tidigare 399 sidor till att nu omfatta hela 468 (!) sidor späckade av information. Alla 3 böckerna i trilogin omfattar tillsammans ca 1300 sidor och bildar ett unikt och gediget uppslagsverk över kostrelaterade sjukdomar.

I Mars 2011 öppnades denna blogg  ”Gluten och mjölk är källan till dom moderna sjukdomarna” som snabbt fick mer 150 000 tusen besökare på lite över ett års tid. Nu närmar vi oss 800 000 visningar!

I denna boktrilogi sammanställs nu mer än 8 års studier bakom upphovet till det moderna samhällets sjukdomar och hur maten spelar en betydande och avgörande roll.

Genom bloggen har 1000-tals personer kunnat identifiera källan till olika besvär.


Känner du dig helt tillfreds med din doktors svar och litar du fullt ut på dina provsvar ?  Om inte, då ska du läsa denna bok som kommer att ger dig en annan syn på kostens betydelse i våra liv och kanske även svaren på dina besvär.

TV4 har gjort mängder av besök på denna blogg och intressant nog togs ämnet upp till behandling i "Efter 10" och "Dom vita gifterna" med Malou von Sivers som programvärd.

Boken visar även dom tydliga kopplingarna mellan kosten och t.ex diabetes hos barn/vuxna och även bokstavssjukdomarna som allt fler barn och även vuxna diagnostiseras för.

Ämnet sädesslagen och dess historia behandlas också, och hur det svenska vetet redan 1901 "modifierades" genom på kromosombasis dvs förändring av antalet naturliga kromosomer, en tidig variant av "GMO" förädling som sedan kom att visa sina negativa effekter på hälsan under dom följande 100 åren fram till våra dagar.

LCHF kosten som blivit allt populärare, behandlas också och vad som man bör se upp med runt denna kost, vilket innebär "A och O" för den som uppbär kostrelaterade sjukdomar och överkänsligheter.


Boken/böckerna behandlar också ingående våra “åldersrelaterade sjukdomar” som ofta inte kopplat till ålder utan till kosten, bl.a demens, alzheimers, ledbesvär och reumatiska sjukdomar. Andra sjukdomar som vi direkt hänskjuter till ålder är prostatainflammation och därpå följande cancer, även här spelar kostens roll och betydelse in.

Fall av fibromyalgi har ökat lavinartat på 30 år och kopplingen till kosten är fullt säkerställd.
Sjukdomarna MS och ALS som ökar i västvärlden visar sig i allt fler undersökningar också ha kopplingar till vår tids kost.  

Endometrios har ökat och diagnostiserats allt längre ner i åldrarna och än idag klassar faktiskt många av den äldre generationens läkare dessa besvär som psykosomatiska vilket är helt uppåt väggarna.

Ökningen av psykiska besvär och förskrivningarna av preparat inom denna kategori har skenat dom sista 10 åren. Diagnostiseringar som bipolär sjukdom, schizofreni, psykoser, depressioner, med mera utreds näst intill aldrig för bakomliggande orsaker.

Intressant att notera här är att den som söker till t.ex vårdcentral/sjukhus för besvär utsätts nästan obligatoriskt för provtagningar av olika slag innan läkaren förskriver medicin. Inom psykiatrin räcker det oftast med patientens berättelse så förskrivs preparat och väldigt ofta narkotikaklassade och starkt vanebildande.

Många gamla människor åtföljs ofta av ett helt apotek av mediciner och tabletter när det finns garanterat bättre alternativ i form som att se över kostens roll, att våga öppna vägarna för alternativ till den inrutade "husmanskosten" som orsakat mycket onödigt lidande och i många fall en förtida död.

Rubbningar i sköldkörteln och dess funktioner genom just vår moderna kosthållning, blir allt vanligare och fallen kryper också längre ner i åldrarna som nu diagnostiseras för hypotyreos alt hypertyreos. Besvär med högt blodtryck står också för en markant ökning bland befolkningen.

Det är dags att sätta ner foten en gång för alla och ärligt och öppet redovisa källorna till många sjukdomar hos barn, vuxna och hos dom gamla, det är dags att belysa det fullständigt vansinniga och idiotiska tablettmissbrukande som många läkare förskriver nästa på "rutin" i stället för att gå till botten med orsakerna.

Boken har på kort tid blivit populär och är den första i sitt slag någonsin och är unik på den svenska marknaden. Den sticker ut hakan rejält och vågar visa upp det som tidigare aldrig förevisats eller debatterats i Landet Brunsås.(Sverige) 

De rekommenderas även till läkare/läkarstuderande som ett komplement till befintlig medicinsk litteratur som oftast inte upptar ämnet med kost/näringslära och sjukdomskopplingarna i någon större utsträckning.

*Önskar du att beställa av de senaste böckerna kan du följa denna länk: Bokrelease 2017

torsdag 5 juli 2012

Sojans vara eller icke vara i vår kost och dess biverkningar. Tidig pubertet


Sojans vara eller icke vara i våra livsmedel.

Dom som lever en gluten och mejerifri koststil har inte ofta ett större urval att ösa ur, och därför exponeras just dessa grupper mer för sojabönan då den flitigt används i glutenfritt och som mejeriprodukts ersättare.
 
Som många läsare har att påpeka är soja förekommer i praktiskt taget alla bearbetade livsmedel, och idag äter vi den i aldrig tidigare skådad mängd i livsmedel som sojamjölk, soja hamburgare, sojaglass med mera.

Sojans hälsoeffekter har varit kopplade till växtisoflavoner en föreningar som efterliknar östrogen. Men djurstudier tyder på att äta stora mängder av dessa östrogena föreningar kan minska fertiliteten hos kvinnor, utlösa tidig pubertet och störa utvecklingen av foster och barn.

Många mammor matar sina barn både felinformerade och omedvetna om att dom exponerar sina barn för östrogen varje dag, motsvarande en mängd på kanske upp till 5 p-piller. Av samma anledning är det också viktigt att speciellt varna gravida kvinnor att undvika att äta soja, en ökad halt av östrogen i livmodern under graviditet kan få oönskade effekter på barnet som också kan utsätts för ökade risker att utveckla bröstcancer i framtiden.

Soja har en av de högsta koncentrationerna av fytoöstrogener som är naturligt förekommande växtöstrogener.

Vissa forskare anser att koncentrationen av fytoöstrogener i sojabaserad modersmjölksersättning kan nå farliga nivåer eftersom dessa bröstmjölksersättningar är den enda eller primära näringskällan hittills. Just dessa forskare hävdar att barn som fått soja får också östrogen motsvarande fem p-piller per dag (baserat på kroppsvikt). Cirka 25% av barnen i USA matas sojabaserad modersmjölksersättning.

En undersökning från USA visade att flickor går in i puberteten vid en yngre ålder nu än tidigare.Mer än 10 procent av vita 7-åriga flickor har bröst förändringar som signalerar början på en pubertet, enligt en undersökning som gjordes i mitten av 2000-talet. 

Detta är en ökning från bara 5 procent i början av 1990-talet.
Den genomsnittliga åldern för en flicka första menstruation minskade också, från ett genomsnitt på 14 eller 15 år i det förflutna till cirka 12 år idag.

CNN rapporterade:

"Experter är osäker på vad som ligger bakom ökningen av tidigare pubertet, men det är troligen en kombination av flera faktorer, bland annat barnfetma epidemin och ämnen i miljön.

Tidig pubertet hos flickor är ett växande folkhälsoproblem eftersom studier har visat att flickor som tidigt kommer i puberteten är mer benägna att utveckla bröst-och livmodercancer senare i livet ...

Tidig utveckling hos flickor har kopplats till dålig självkänsla, ätstörningar och depression, samt cigarett-och alkoholbruk och tidig sexuell aktivitet. "Den så kallade "hälsosamma kosten" som påverkar dina hormoner.

Ojäst soja i dess många varianter.

Denna så kallade "hälsosamma kost" är allt annat än hälsosamt, särskilt för spädbarn och barn som exponeras för östrogen dagligen i sojas spår.

Man ska också hålla i minnet att soja är närvarande i praktiskt taget ALLA bearbetade livsmedel och att över 95 procent av soja är GMO, (genmodifierat) och som i sig har sin egen uppsättning av hälsorisker.

Amerikanska undersökningar runt matvanor visar att genomsnitts amerikanen konsumerar soja i aldrig tidigare skådade mängder.

Vi kan nu se exakt samma utveckling ske även i vårt land.

Att begränsa eller helt eliminera bearbetade livsmedel från din familjs kost, skulle helt klart vara en av de bästa hälsoinvesteringarna du någonsin gör, nedan är några av flera anledningar till att minska sitt sojaintag.

Följande steroidhormoner återfinns ofta i bearbetade/processade och sojabaserade livsmedel:

1.Estradiol - naturligt kvinnligt könshormon
2.Progesteron - naturligt kvinnligt könshormon
3.Testosteron - naturligt manligt könshormon
4.Zeranol - Syntetiskt tillväxtbefrämjande
5.Trenbolonacetat-syntetiskt tillväxtbefrämjande
6.Melengestrolacetat-syntetisk tillväxtpromotor

Många gånger återfinns ovan nämnda även i djurfodret vilket i sista änden också hamnar på vår tallrik, kanske oftast genom importerad mat där kontroll i många fall otillfredsställande.

Tidig pubertet hos flickor är ett växande problem i runt om i världen.

I mitten av 1800-talet var den genomsnittliga åldern för första menstruation ca 17år.Under det sena 1960-talet hade åldern sjunkit till 12år, idag "accepteras" allt från 9 till ca 16år som "normalt" av läkarkåren. 

På senare år har början av tidig pubertet hos flickor, lett till att början till bröstutveckling och könsbehåring sjunkit till och med lägre i åldrarna.  Bland kaukasiska flickor i bland annat USA, har 1 av 7 börjat utveckla bröst och könsbehåring redan vid en ålder av 8år. 

Siffran för afro-amerikanska flickor är 1 av 2. Många läkare och forskare har börjat revidera ned den ålder då puberteten anses "starta" - till 7 år för vita flickor och 6 år för afrikanska amerikaner!

Tidig debut av puberteten är förknippad med många hälsorisker: både fysiska och psykologiska. Det medicinsk fakultetet och föräldrar måste göra mer för att lära sig om orsakerna till för tidig pubertet och arbeta både för att vända dessa negativa trenden och utvecklingen mot en allt tidigare pubertet och att ge stöd till flickor som upplever det, och att se över kosten som helt klart är boven och framförallt sojans roll.

Menstruation eller fertilitetsproblem. Ökad livslång exponering för östrogen genom den moderna kosten och sojan är också associerat med en ökad risk för problem som PMS, mensvärk och myom, polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), endometrios, fibrocystiska bröst och mycket mer.

Hämmad tillväxt.

Tidig pubertet ofta förknippas med ett snart färdigväxt skelett, vilket innebär att en 6-årig flicka kan ha en benstruktur som hos en 8 eller 9-åring. 

Även om de kanske inledningsvis kan vara längre än långsamt utveckling flickor, flickor som upplever tidig pubertet kommer sannolikt att bli kortare, efter den initiala tillväxtens spurt eller sprutar, puberteten gör att kroppen sluta växa och kroppen börjar få former istället.

Det finns även rapporter om en tendens till bröstutveckling hos unga pojkar i pubertet och en försämring av vuxna mäns spermier, där sojan verkar vara en faktor att räkna in.

Långsamt växande flickor utan tecken på start av pubertet har mer tid att växa på längden över genomsnittet av flickor som genomgår en tidig pubertet.

Hjärnans utveckling.

Puberteten utlöser också slutfasen av hjärnans utveckling.  Återigen får flickor i tidig debut av puberteten mindre tid att utvecklas till sin fulla fysiska potential innan tillväxten upphör.

Depression, ångest och stress.

Att vara annorlunda är svårt för både tidiga och sena utvecklare och kombineras med humörsvängningar i samband med puberteten, många flickor som upplever tidig pubertet också ha känslomässiga besvär och kan behöva extra känslomässigt stöd från föräldrar, lärare och andra betrodda vuxna.

Vidare ska tilläggas att studier visar att soja/sojabaserade produkter kan vara negativt och kanske tom skadligt (interferens) för personer med hypotyreos (nedsatt sköldkörtelfunktion).

Isoflavoner som finns i soja, visar en toxicitet i östrogen känsliga vävnader och i sköldkörteln. Isoflavoner är hämmare av sköldkörtelperoxidas vilka gör T3 och T4. Hämning kan förväntas generera tyreoidearubbningar, inklusive struma och autoimmun tyreoidit.

Förutom biverkan kan den hämma testosteronnivåer, och kan även vara en främjande faktor för att orsaka bröstcancer.

Med sammanfattning av ovan bör man fundera över sojans roll i en gluten och spannmålsfri kost. Däremot kommer du att få en annan utvärdering av soja i kosten i den nya boken: Stora Kosthandboken, men det är ur en helt annan synvinkel.

*Vill du läsa mer i ämnet samt hur kosten ligger till grund för mängder av sjukdomar, allergier och överkänsligheter så kan du göra det i den mest omfattande bok författaren Michael Håkansson släppte den 15 januari 2017. I augusti 2017 släpptes också Stora Kosthandboken.

Du hittar dem här: Hälsoproblem & sjukdomar orsakade av vad vi äter

.