söndag 17 september 2017

Kalium och brist


Kalium den bortglömda mineralen

Kalium är en mineral (elektrolyt) i kroppen. Nästan 98 % av vårt kalium finns i cellerna. Små förändringar i kaliumnivån kan få allvarliga effekter på hjärtat, nerverna och musklerna. Få tänker till exempel på att förstoppning, hjärtbesvär, svullna ben/anklar, kramp i vadmusklerna, orolig nattsömn med nattliga svettningar, kan vara tecken på kaliumbrist för att nämna några symtom. Få vet att om de lider av låga kaliumnivåer så ska de vara försiktiga med fysisk ansträngning

Kalium är därför viktigt för att våra muskler ska fungera effektivt, inklusive hjärtat. Kalium har också en roll vid reglering av blodtrycket. Låga kaliumnivåer (hypokalemi) kan orsaka svaghet eftersom cellulära processer påverkas. Njurarna är huvudorganet som kontrollerar kaliumbalansen genom att avlägsna överskott av kalium i urinen. 


Symtom på låga kaliumnivåer:
Svaghet, trötthet, kramp i arm- eller benmusklerna, muskelsmärtor, ibland svårt eller oförmåga att röra armar eller ben på grund av svaghet (ungefär som en förlamning), stickningar, myrkrypningar  eller domningar i fingrarna, illamående, kräkningar, kramper i buken, uppblåsthet, förstoppning, oregelbunden hjärtverksamhet (färre slag, extraslag, dubbelslag), törst, täta urineringar, lågt blodtryck, svimningskänsla pga lågt blodtryck, yrsel, neurologisk påverkan/störningar som depression, psykos, delirium, förvirring eller hallucinationer.

Uttorkning på grund av diarré, överdriven svettning och laxermedel är vanliga orsaker till låga kaliumnivåer. Givetvis kan kaliumbrist också uppkomma vid dålig kosthållning, rubbat näringsupptag/tarmskada (celiaki). Andra orsaker inkluderar läkemedel som påverkar mängden kalium i kroppen som till exempel vattendrivande läkemedel, luftrörsvidgande läkemedel som bricanyl, buventol m.fl.


Inbördes samspel och funktioner rubbas

De som lider av obehandlad glutenintolerans/celiaki har ofta brist på mineraler som järn, magnesium, zink, mangan, kalcium, kalium, koppar och jod. Alla dessa mineraler samspelar inbördes och brist på någon drabbar betydelsen/funktionen hos andra mineraler.

Till exempel drabbas magnesiumets funktioner och upptag i kroppen vid kaliumbrist, likaså påverkas funktionen hos kalium och magnesium vid brist på zink. Låga kaliumnivåer kan också orsakas av magnesiumbrist. (Se min bok ”Hälsoproblem & sjukdomarorsakade av vad vi äter” avsnittet: Magnesium och dess funktioner, med start på sidan 464).
 

Störningar eller sjukdom i binjurarna kan också ge upphov till kaliumbrist (hypokalemi) i längden. De som lider av hyperaldosteronism som är en sällsynt sjukdom och som innebär en överproduktion av aldosteron i binjurebarken, definieras av kroppens överproduktion av aldosteron, ett hormon som styr natrium- och kaliumnivåerna i blodet. Denna överproduktion leder till kvarhållande av salt och förlust av kalium, vilket leder till högt blodtryck. 

Personer med hypertyreos kan också ha en brist på kalium i bakgrunden särskilt om de ofta drabbas av ensidig återkommande huvudvärk.

Tidiga symtom på lågt kalium är vanligtvis vaga och milda med symptom som involverar matsmältningsapparaten, njurar, muskler, hjärta och nerver. En tillägg av kaliumhaltiga livsmedel i den dagliga kosten kan rekommenderas för den som drabbats av kaliumbrist eller som riskerar att utveckla brist.

Några exempel på livsmedel som innehåller högre halt av kalium är:
bananer
tomater
apelsiner
cantaloupe melon - nätmelon
persikor
nypon
gurkmeja

Vid misstanke om gravare tillstånd av kaliumbrist som är farligt, så bör man uppsöka sjukvård för provtagning och utredning. Egen behandling med stora doser av kaliumtillskott avrådes bestämt!

Bokmärk gärna denna sida då inlägget kommer att uppdateras med ytterligare information då ämnet i sig är stort och omfattande…

*Vill du läsa mer om ämnet, brister, sjukdomar, betydelse av rätt kosthållning samt mycket mera, gör då gärna ett besök hos sidan där du hittar flera av Michael Håkanssons populära böcker: www.halsotillstandet.se
 

tisdag 15 augusti 2017

Stora Kosthandboken släppt 14 augusti 2017!

www.halsotillstandet.se

NYHET!  Stora Kosthandboken är för dig som behöver eller önskar utesluta allergenerna gluten och mejerivaror ur din kost. Men många blir ändå inte helt besvärsfria, utan en "pusselbit" verkar fattas för att nå full hälsa. Just dessa saknade pusselbitar finner du i denna nya bok.

• Boken innehåller 3 olika koststilar med massor av recept till varje stil.
• Boken pekar tydligt på vad man ska se upp med, och vilka som är de vanligaste fällorna.
• Boken redogör i tre utförliga steg varför den civiliserade människan drabbas av allt fler sjukdomar som även kryper ner i åldrarna.

Boken visar på möjligheterna: att bli besvärsfri eller till och med avskaffa sjukdomar genom koständringar. Boken kompletterar de tidigare böckerna: "Hälsoproblem & Sjukdomar orsakade av vad vi äter" (släppt januari 2017) och den klassiska bok 1 i serien: "de vita gifterna" (uppdaterad december 2015).

Stilarna är upplagda så att de tar läsaren successivt, steg för steg  genom varje koststil och slutmålet är vägen fram till full och bestående hälsa. Koststilarna passar för alla, både vuxna och barn. 

Stora Kosthandboken tar med läsaren på en omtumlande resa som ingen annan bok om hälsan tidigare gjort. Innehållet kommer att lämna många "aha" upplevelser till läsaren och många kommer säkert att höja på ögonbrynen mer än en gång, och ingen kommer att vara oberörd efter att ha läst denna bok.

Cancer ökar stadigt i samhället och allt fler drabbas av cancer i olika former. Därför riktas speciellt mycket fokus på ämnet cancer i boken, hur den ska bemötas, förebyggas, bekämpas och även i många fall faktiskt kunna botas, ja du läste faktiskt rätt!

Du får ta del av undanstoppade, bortglömda och avgörande händelser, när man i stort faktiskt fann boten för cancer redan för 100 år sedan,  men att ekonomiska intressen sedan dess tagit över och skott sig på sjukdomen som vi helt enkelt kan avskaffa om vi bara vill. Genom boken kommer du att förstå mera om cancer, vad det egentligen är och varför den etablerar sig.

Du kommer att få läsa om flera svåra cancerfall som botades för snart 100 år sedan med enkla metoder. Är du själv eller någon du känner drabbad av cancer, ska du absolut läsa denna bok och skaffa kunskaper som ligger utanför den traditionella skolmedicinens område. Boken ger dig många svar.

**Du kan beställa boken här: Stora Kosthandboken

Ett utdrag ur texten på bokens baksida:
"Många går runt i tron att de de bär på sjukdom eller besvär som inte går att bota.
Behövs egentligen alla mediciner för att dämpa effekterna och sviterna av vår felaktiga livsföring, är det inte bättre att lära sig att ändra på hur vi lever? Kan det vara så att om vi avskaffar livsföringsfelen, så försvinner också besvären och sjukdomarna?

Denna bok ger dig en ordentlig lektion i vägen mot full hälsa i tre olika koststilar. Du väljer själv den koststil som passar för just dig. Boken beskriver vad du ska äta för att ta kontrollen över hälsan. Steg för steg, rakt, sakligt och ärligt utan några omsvep får du klar fakta serverad. Boken visar också hur och varför vi tappar allt mer av hälsan som har grund i en helt felaktig livsföring.

Det har gått så långt att när en person avlidit, är idag den vanligaste följdfrågan idag: "Vad dog hon eller han av?" Vi tar det för fullt naturligt och har blivit så vana vid att en sjukdom avslutar livet, och inte en naturligt hög ålder.

Cancer är ju den vanligaste dödsorsaken idag. Var kommer cancer ifrån och går den att förebygga och bota? Var det så att man för lite mera än 100 år sedan faktiskt fann lösningen på cancergåtan, fast den nådde aldrig ut till allmänhetens kännedom? Denna bok kanske ger dig just de svar du sökt men framför allt ger den dig nyckeln till den ultimata hälsan.

Och kom ihåg, det är bara du själv som kan bestämma om du vill öppna den port som leder dig fram till full hälsa - denna bok ger dig bara nyckeln till porten."

**Du kan beställa boken här: Stora Kosthandboken

Vill man nå Michael Håkansson med frågor eller annat kan man sända ett mail till: skribenten123@gmail.com

söndag 15 januari 2017

Ny och omfattande bok släppt 15 januari 2017!

Premiär för en av de sista böckerna i ämnet kostrelaterade sjukdomar. Det är en omfattande och komplett bok (612 sidor) som täcker upp många infallsvinklar om hur vår kost ger oss olika besvär och sjukdomar, d.v.s den ger svaren som många eftersöker. En mer omfattande bok än denna står inte att finna varken på svenska eller engelska. 

Allt i nya boken vilar på en rejäl och stabil grund av vetenskap och fakta och boken kommer att vara aktuell under avsevärt  många år framöver.

Michael Håkansson har under många år fört en kamp för att visa fram grunderna till ett ökat ohälsotal i samhället, och sett det som ett kall att lämna välgrundad upplysning till allmänheten för att främja en bättre folkhälsa, och i förlängningen skapa en debatt om vår mat och kosthållning som är de stora bovarna till den ökade ohälsan. Vi kan se att ohälsan sjunker allt lägre ner i åldrarna och därför bör vi alla ta ett ansvar gentemot uppväxande och kommande generationer som ska ta över efter oss en dag.

Det är av vikt att uppväxande och kommande generationer får de rätta förutsättningarna så tidigt som möjligt tidigt i livet och därigenom ges chansen att få behålla en god hälsa livet igenom, men även att få lära och föra upplysningar om kostens roll vidare. Boken ska även ses som en hjälp till svar för många som kanske lider av olika besvär, åkommor och sjukdomar som många gånger (ofta) är kostrelaterade, många har kanske också i åratal gått till vården och inte blivit hörsammade utan ofta negligerade av okunnig personal, blivit felbehandlade och fått behandling på helt fel grunder. 


Läkemedelsindustrin tjänar ofantliga summor på att sälja läkemedel till en allt sjukare befolkning. Det handlar oftast om att endast lindra och behandla symtom där kosten och livsföringsfel egentligen är den utlösande faktorn, man behandlar och dämpar således kroppens varningstecken på att något är fel, utan att gå till botten med bakomliggande och utlösande orsaker. 

Kroppens varningstecken är också individuella från person till person, några exempel på tecken kan vara, migrän, eksem, diabetes, fibromyalgi, muskelvärk, reumatisk värk, IBS, övriga magbesvär, psykiska besvär, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, upprepade infektioner, rubbad bakterieflora i matsmältningssystemet, svampöverväxt, candida, oförklarlig trötthet, histaminrelaterade besvär, stroke, hjärtbesvär, missfall, cancer, brister, med mera, med mera, det finns en uppsjö av andra besvär att räkna upp som också är vanliga tecken på att något är fel och som oftast kan härledas till kosten.

Denna bok är som sagt ovan i inledningen en bland de sista av författaren, i ämnet kostrelaterade sjukdomar, och boken är därför väldigt omfattande, komplett och aktuell under lång tid framöver. En bok som borde finnas i varje hem, ett komplett uppslagsverk över kostrelaterade sjukdomar och kopplade besvär, men även en bok för den som vill lägga grunden till en sund och hållbar hälsa genom den omfattande kunskap boken förmedlar. 

Boken skrapar inte bara lite på ytan, eller presenterar några eller ett fåtal ensidiga lösningar som många andra böcker gör som berör folkhälsan, utan här får läsaren en grundlig genomgång, upplagt på ett enkelt och logiskt sätt med åtskilliga "aha" upplevelser och förklarar samtidigt väldigt tydligt varför vi inte ska äta vissa livsmedel överhuvudtaget. 

Vi har själva bollen i vår hand, om var och en avgör själva om de vill lägga grunden till och skaffa sig allehanda sjukdomar och besvär, som vi faktiskt enkelt kan undvika genom att slå in på rätt väg. Har man redan drabbats är det aldrig försent att att ändra på sin livsstil och kosthållning för en bättre hälsa och livskvalitet.

Lars Widmark

Boken finns from den 15 januari 2017 att beställa här: 
Premiär för boken Hälsoproblem  & sjukdomar orsakade av vad vi äter

​* OBSERVERA! Denna bok är just nu helt slutsåld! Man kan dock anmäla sitt intresse för köp av denna bok vid ett eventuellt omtryck genom att skicka ett e-mail till: skribenten123@gmail.com. Ange namn och e-postadress i mailet så blir du ett besked när beslut tagits om att låta trycka upp boken igen.


Vill man nå Michael Håkansson med frågor är man välkommen att maila till: skribenten123@gmail.com