tisdag 8 mars 2011

Autism och Glutenintolerans


Autism och gluten

Autism är en sjukdom som gör att små barn att inte utveckla normala sociala relationer, och kan börja från två års ålder. Ett autistiskt barn beter sig också i tvångsmässiga och rituella sätt, och ofta kommunicerar på ett avvikande sätt. Höga nivåer av antikroppar mot gluten och kasein (ett protein i mjölkprodukter), har genomgående funnits i prover gjorda på autistiska barn. Övertygande forskning visar att en glutenfri och kaseinfri kost (fri från mejeri) dramatiskt kan minska symptom på autism vilket för misstankar till glutenintolerans, glutenkänslighet och intolerans mot mejeri. 

En specialist i autism och schizofreni från universitetet i Oslo i Norge, Karl-Ludwig Reichelt, MD - en pediatrisk forskare där, påstår att autistiska barn inte producera tillräckligt peptidaser. Peptidaser är enzymer som bryter ner peptider (aminosyrakedjor) av kasein och gluten. Följdriktigt, att delvis smälta peptider från kasein och gluten in i blodomloppet genom en komprometterad skadad tarmvägg, migrerar dessa sedan till hjärnan, där de påverkar individens kognition och beteende. 

För att undersöka hur effektiv en glutenfri och kaseinfri kost är utfördes en studie av Reichelt år 1995 där man placerade 15 autistiska barn på denna kost i fyra år. Varje autistiskt barn uppvisade bättre kognitiv förmåga,förbättrat socialt beteende, och kommunikations-förmåga - utom vid de tillfällen när de åt mat som innehåller gluten och kasein.J. Robert Cade MD, från University of Florida, Gainesville, har också genomfört liknande forskning. En av hans studier visade att 81 procent av autistiska barn han behandlat med glutenfri och kaseinfri kost visade förbättringar i deras beteende!

Ca 400 föräldrar till barn med autism, aspergers syndrom eller genomgripande störning i utvecklingen, genomgick en internetbaserad intervju under slutet av 2000-talet. Föräldrar rapporterade att 50% till 80% av barnen förbättras med läkemedelsbehandling för 9 kategorier av läkemedel , medan 0% till 25% uppgav att deras barn blev värre. Resultaten var olika för olika mediciner. Flera andra behandlingar diskuterades. Till exempel hälften av alla barn på en glutenfri och mejerifri kost rapporterades som förbättrade. Och 50% till 70% av föräldrarna uppgav att deras barn förbättrades med utbildning och beteende terapi

Barn med verbal apraxi har problem med att säga ord och kan få allvarliga talproblem . Många forskare har trott att verbal apraxi är en störning i hjärnan. Denna studie tyder på att verbal apraxi kan vara ett resultat av näringsmässiga problem. Denna studie testade 187 barn med verbal apraxi . Många av barnen hade också autism. Alla barn tog 400-3,000 internationella enheter (IE)av  E-vitamin dagligen. De tog också 1-3 gram fleromättade fetter (inklusive omega 3-fettsyror ) per dag. Nästan alla familjer rapporterade att de barn som fick E-vitamin och omega 3-terapi hade bättre tal, imitation, samordning och ögonkontakt Man beskrev även testresultat blod från 26 av barnen.

De rapporterade låga karnitinnivåer, höga halter antigluten-antikroppar , låga D-vitamin nivåer, problem med fett absorption, och andra resultat. Författarna beskrev hur nutrition och metabolism kan vara olika i en del barn med autism. Författarna säger att två stora problem med denna studie var att de frågade föräldrar att ge sin egen åsikt om huruvida barnen fick det bättre, och de använde inte placebokontroller ii studien. Trots det sa de resultaten är mycket lovande.

Kortfattat är gluten ett protein, likaså är kasein. Gluten är ett protein som finns i sädesslagen vete,  korn, råg. Kasein är ett protein som finns i alla mjölkprodukter. För dom flesta barn är gluten och kasein faktiskt ett gift. Molekyler och fragment av gluten och kasein läcker ut osmälta genom tarmväggens barriärer ut i blodomloppet och fäster vid opiatreceptorer hos barn med autism. I huvudsak kan man faktiskt säga att många autistiska barn ä drogade på vete och mjölkprodukter.

 Även föräldrar har under årtionden rapporterat att det finns samband mellan autism och kost, men få forskare och läkare har tagit till sig informationen på allvar. Nu visar en växande forskning att vissa livsmedel verkligen ser ut att påverka barnen i utvecklingsländerna och orsakar autistiska beteenden, och detta är inte på grund av allergi eftersom många av dessa inte riktigt kan bryta ner vissa proteiner.

Forskare i England, Norge och USA har tidigare hittat peptider (nedbrytningsprodukter av proteiner) med opiatisk aktivitet i urinen hos en hög andel av barn med autism. Begreppet opiatisk aktivitet brukas då det finns läkemedel, som exempelvis morfin, som påverkar hjärnans funktion, och morfin är en opiat. Dessa faktorer har nu nyligen bekräftats vid Johnson&Johnson Ortho Clinical Diagnostics.
De två viktigaste faktorerna verkar vara gluten och kasein.

Not*  Barn vars mammor har autoimmuna sjukdomar som t.ex.  diabetes typ 1, reumatoid artrit och celiaki, så är risken tre gånger större för att drabbas av autism än hos övriga befolkningen enligt en ny studie.*Michael Håkanssons böcker om sjukdomar och kopplingen till kosten är att rekommendera varmt för alla som vill fördjupa sig i ämnet och söka svar för eventuella sjukdomstillstånd.


Du finner böckerna här: Hälsotillståndet
2 kommentarer:

 1. Hej igen Micke!
  Har du sett det här? Stöd från en forskare i Lund angående mjölk och autism! Kolla 17 minuter in i filmen.

  http://www.tv4.se/1.1882850/2010/10/28/sa_blev_de_familjen_karnfrisk

  Bästa hälsningar
  Aspergermamma

  SvaraRadera
 2. Hej ! Visst vet fakulteten inom forskningen om dom kostrelaterade problemen. Nu när mer och mer lyfts fram så kan man inte längre använda sig av den tidigare "förnekelse/förvirringsprocessen" utan man försöker nu lätta på trycket även inifrån.

  Man ska ha i åtanke att det handlar pengar och om en fakultet/läkarkår som allt för ofta går hand i hand med läkemedelsbolag, det handlar många gånger om rena mutor för att undanhålla eller lyfta fram något som gynnar dom innersta kretsarna.

  "Forskning pågår" leder ofta till obegripliga och kryptiska utlåtanden som inte leder någon vart !

  SvaraRadera