tisdag 8 mars 2011

Celiaki - Glutenintolerans och psykiska störningar

Gluten och hjärnan
Sjukdomar som Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, depression, maniska tillstånd, ångest och schizofreni innebär felaktigt fungerande signalsubstanser.

Vid glutenintolerans/celiaki är beteendemässiga och psykiska symtom vanliga.

En studie som visade att nydiagnostiserade glutenallergiker återhämtade sig från sina depressioner och psykiska besvär mycket snabbare när deras kost kompletteras med vitamin B6. Naturligtvis är malabsorption av fettlösliga vitaminer legio vid glutenintolerans, men all vitaminabsorption är ett problem vid en skadad tarm.

Mikrovilli (tarmslemhinnan) är oftast så skadad att de inte suger upp fett (och därmed fettlösliga vitaminer) som de ska, B6, B12 och folsyrabrister som nästan alltid åtföljer en glutenintolerans, är alla involverade i neurotransmissionen.

Det är lätt att vilseledas. Eftersom fett kan inlagras från andra livsmedel, behöver malabsorptionen i samband med glutenintolerans INTE peka på undervikt vid kaloririk kost.

En utvärdering av mental status för barn med malabsorptionssyndrom från 90-talet (Ej Sverige såklart) visade sig 71 % av barnen ha psykiska störningar (typ ADHD, ADD och Damp).

Poängen är att sådan psykisk påverkan och depressioner behöver behandlas med en glutenfri kost, och vitamintillskott, om möjligt intravenöst, på grund av dålig absorption från den skadade tarmen.

Onormala aminosyror i plasma har hittats hos barn med celiaki där humör och beteendestörningar är ett problem.

Mer kommer att publiceras runt detta ämne....

*Vill du läsa mer djupgående i ämnet samt hur kosten ligger till grund för mängder av sjukdomar, allergier och överkänsligheter så kan du göra det i den mest omfattande bok författaren Michael Håkansson släppte den 15 januari 2017. I augusti 2017 släpptes också Stora Kosthandboken.

Du hittar dem här: Hälsoproblem & sjukdomar orsakade av vad vi äter
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar