tisdag 8 mars 2011

Försöker man dölja skadliga verkan av gluten? Att kasta om begreppen

Micke Skribent
Med irritation har jag gått igenom lite av olika utlåtanden från "Experter" och även skolningsmaterial för medicinstuderande,mm.

Det som väcker min irritation är att begrepp "kastas" om av "oförstånd" eller "medvetet" återstår än att utröna.

Ex: "Diabetiker Typ 1 har lättare att drabbas av glutenintolerans" eller: "Barn med ADHD kan i framtiden utveckla glutenintolerans"  eller: "Personer med benskörhet kan utveckla glutenintolerans"...

Vänd på steken i läromedlen istället: "Glutenintolerans orsakar Diabetes typ1"  eller:"Glutenintolerans har visat sig vara en upphovsfaktor till ADHD"  eller: "Glutenintolerans leder till Benskörhet"...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar