Header Ads

test

Gluten - Källan till våra moderna sjukdomar !

Av Micke Skribent.
Dagens brödvete gjorde sitt intåg i Sverige först under 1900-talet, efter ett omfattande förädlingsarbete som gav nya, härdiga sorter. Det var på 1900-talet odlingen av vete fick någon större omfattning.
Vete är den mest använda mjölsorten till bröd och olika bakverk. Det höga gluteninnehållet gör det lämpligt att använda vetemjöl som ett inslag i brödbak med andra mjölsorter.
På 50-talet introducerades en ny malteknik där vetet “valsas” i stålvals som gör att mjölet blir mer finfördelat och Glutenet exponeras mer.
Man började också runt 50-talet att tillsätta extra Gluten i bakverken i form av “rent Gluten” som framställts genom en process där mjölet tvättas för att kunna utvinna Gluten i ren form.
Detta har resulterat i slutprodukter med höga Glutenhalter som är skadliga för kroppen och det förvärras för varje år som går pga hänsynslöshet från bagerierna och att ingen vill eller vågar att öppet ta itu med frågan om Glutens egentliga giftighet och skadlighet i större mängder
Kroppens immunförsvar “anfaller” tarmslemhinnan och börjar bryta ner denna pga Glutenet som immunförsvaret nu uppfattar som ett gift, och tarmslemhinnan uppfattas nu som kroppens fiende, immunförsvaret försöker “eliminera” källan till skadan genom att “förstöra” tarmslemhinnan för att på så sätt skydda kroppen.
Följderna blir näringsbrister och till följd av det rubbningar i kroppens immunförsvar, hormonsystemet, endokrinasystemet,mm , en skadad tarmen inte kan fungera och näringsupptaget reduceras kraftigt.
Skadorna på tarmen resulterar också i multiallergier och flertalet överkänsligheter som tex Laktosintolerans,mm

Fler och fler barn föds nu i västvärlden med antikroppar mot Gluten/Gliandin och med tydliga reaktioner från immunförsvaret på Gluten.
Oftast beror det på en "läckande" skadad tarm (perforerad) hos modern som tillåter bla Gluten att passera över även i blodomloppet vilket även medför att andra antikroppar från modern kan nå barnet i moderlivet.

Följdsjukdomar och autoimmuna sjukdomar följer i spåren.
Skadorna, följdsjukdomar och överkänslighet för Gluten visar sig nu allt längre ner i åldrarna som tex ADHD, ADD, Damp, Autism, diabetes, psykiska besvär, luftvägsbesvär, infektionskänslighet, öron/ögon besvär, reumatiska besvär, små febertoppar, eksem, hudbesvär, diareé, förstoppning, uppsvälld buk, övriga mag/tarmbesvär, bristsjukdomar, anemi, blodtrycksbesvär, hormonell obalans, övervikt, undervikt, överdrivet sockerbegär, sköldkörtelbesvär, mm mm

Lösningen till hur våra moderna sjukdomar uppkommit finns mitt framför näsan på oss, ta bort all Gluten och Laktos ur kosten ( i vissa fall även alla former av komjölksprodukter/mejeriprodukter/kasein ) reducera samtidigt ditt sockerintag och utvärdera resultatet själv !

I dom områden i världen där man inte använder det spannmål vi brukar, finns knappt inte några av våra moderna sjukdomar överhuvudtaget !

*Att Glutenintolerans/Celiaki inte uppmärksammats mer än det gjort hittills bland folket är att det oftast missuppfattas och tolkas som en form av"allergi" vilket är helt felaktigt.

Läkemedelsbolagen och "eliten" inom läkarkåren samt övriga aktörer av Alternativmedicin/Hälsokost vill absolut inte att du ska hörsamma dessa budskap, "dom" vill hellre tjäna pengar på dig och ditt lidande, "dom" gör allt för att förringa, förvilla och sprida desinformation, allt detta för att göra dig osäker så att du inte ska se hur enkel lösningen kanske kan vara på just dina besvär.

Du kan inte medicinera dig frisk på något sätt från en Glutenintolerans, däremot kan du ta bort källan för att slippa besvären av intoleransen.

Glutenintolerans gör inte ont, den är inte farlig i sig själv, men däremot alla förrädiska följdsjukdomar är farliga och alltför ofta dödliga (cancer i olika former är överrepresenterat)
Det är nu dags att ta Glutenproblemet på allvar ! Det utgör ett allt större hot mot vår hälsa !