tisdag 8 mars 2011

Gluten och psykiska sjukdomar - Schizofeni - Glutenintolerans


Gluten i kosten kan utlösa immunförsvaret och inflammatoriska reaktioner kan uppkomma var som helst i kroppen. Många människor med celiaki har eller utvecklar symptom på psykiska sjukdomar.

Glutenintolerans kan skada hjärnan

År 2004 visade en italiensk studie förändringar i hjärnans blodflöde hos celiaki patienter. Forskarna fann områden i hjärnan med minskat blodflöde hos 11 av femton patienter med obehandlade celiaki, men inte hos dom som stod på en glutenfri diet.
I andra studier är obehandlad celiaki också förknippats med utveckling av lesioner och ärrbildning i den vita substansen i hjärnan.

Glutenfri kost hjälpte patienter med schizofreni

Studier länkade till glutenintolerans/celiaki med symptom på psykisk sjukdom går tillbaka flera decennier och har ofta ignoreras. Många har lidit eller fortsätta lida av psykiska besvär när en enkel förändring av kosten kan förbättra eller vända symptomen!

I en italiensk studie från 1976 har patienter med schizofreni sats på en diet fri från mjölk och spannmål. Patienterna fortsatte dock medicinera men blev bättre på denna diet. När gluten återinfördes i kosten, förvärrades deras symptom och framstegen i tillfrisknandet gick till spillo.

Författarna skrev: "De observerade effekterna verkade bero på en primär schizofreni-främjande effekt av vetegluten"

Mer än trettio år senare, fortsätter forskningen för att påvisa ett samband mellan glutenintolerans/celiaki och schizofreni. En dansk studie under 2004 visar att personer med celiaki löper tre gånger större risk att utveckla schizofreni. En ny studie i Storbritannien konstaterar att 30% av dem som diagnostiserats med schizofreni är glutenintoleranta, studierna på området fortsätter.

Psykiska symtom kan utvecklas innan celiakin påvisas

Personer med celiaki kan ha neurologiska eller psykiatriska symtom år innan tecken på känslighet för gluten dyker upp i tester. 
Under 2008 undersökte italienska forskare kopplingen mellan psykiska störningar och celiaki. Forskarna säger följande: 

"De tillgängliga uppgifterna tyder på att screening för celiaki hos patienter med affektiva och / eller psykiatriska symtom kan vara användbara eftersom dessa störningar kan vara uttryck för en organisk sjukdom snarare än primära psykiska sjukdomar"


*Vill du gå på djupet i detta ämne och läsa mer om olika psykiska besvär och kopplingen till kosten? Då rekommenderas att du läser Michael Håkanssons böcker som på en vetenskaplig grund lägger fram fakta om kostens betydelse för många av våra sjukdomar. Böckerna finner du här: 

Hälsotillståndet

www.halsotillstandet.seInga kommentarer:

Skicka en kommentar