tisdag 8 mars 2011

Okunskap - Inkompetens - Dåliga utbildningar - Döljande

Micke Skribent

Då Glutenproblemen ökar för varje år som går och problemen märks nu allt påtagligare redan tidigt i åldrarna.

En av bovarna är tex BVC-sköterskorna som gör grava fel vid tex förstoppningar och eksem, istället för en utredning föreslår man att byta välling, magdroppar, laxerande medel, när det gäller eksem så föreslår man en salva att smörja med, hade man redan här tagit itu med saken kunde framtida lidanden åtgärdats tidigt i livet.

Skolsköterskan är en annan av bovarna till att många barn får gå med sina besvär, brist på kunskap, ibland beror det på nonschalans och oviljan att "ändra" på rutiner som alltid varit.

Hur ska framtiden se ut för den generation som ska ta över en gång, skola sig, arbeta bilda familj ?

Maten är så pass förgiftad idag av Gluten, tillsatser, mm att många barn får börja medicinera tidigt i livet.

Det måste till krafttag mot Vårdens inkompetens och även att man vill försöka släta över Glutenproblemet.

Ett problem som drabbat många i tex min egen generation var den våg av danska läkare som rekryterades på 60-70-talet när det rådde akuta brister i Sverige pga stora pensionsavgångar i läkarkåren

Den danska läkarutbildningen var på 50-60-70-talet under ALL kritik, många danskar sade själva att det var enklare att bli Läkare än att bli Ingenjör på den tiden, och att Läkarutbildningen var väldigt förmånlig och antagningskraven var inte speciellt höga, många svenskar sökte sig också till den danska Läkarutbildningen

Sviterna av denna inkompetens och dåliga utbildning får många patienter dras med idag och många fått sätta livet till i förtid.

Danmark är det land som har det minsta antalet diagnostiserade patienter som lider av Glutenintolerans/Celiaki i hela Europa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar