tisdag 8 mars 2011

Våra djur och Gluten !


Mycket intressant om Glutens verkan på våra djur !

För ett antal år sedan gjorde en grisbonde en överrenskommelse med 2 större butiker att få hämta gammalt överblivet bröd och kaffebröd för att ge åt sina grisar.

Bonden hade även ett större antal avelsuggor utöver vanlig grishållning på gården.

Efter ca 6 månader märkte bonden att avelsuggorna hade svårare än vanligt att bli gravida och drabbades ofta av luftvägsbesvär och lunginflammationer.

Besvären hos avelsuggorna ökade allt efter som tiden gick, med bla missfall, dödfödda kultingar och vissa av suggorna hade även temperaturväxlingar med små febertoppar.

Flera veterinärer undersökte suggorna och kunde inte förklara besvären, men tillslut engagerade sig en yngre veterinär i saken och började dra paralleler med suggornas åkommor till människans Glutenintolerans.

Bonden upphörde med att utfodra sina djur med det gamla brödet och kaffebrödet och efter ett halvår märktes påtagliga förbättringar av suggornas hälsa....

--------------------------------------------------

Fler rapporter finns om att under dom sista 15 åren har bla grisars hälsa i många fall försämrats, med luftvägsbesvär och lunginflammationer, man ska då ha i åtanke att även modernt foderspannmål innehåller högre halter av Gluten än tidigare, exponeringen har blivit mer påtaglig.

Beslutande myndigheter vill nu att grisbönder själva ska få hantera antibiotika och behandla sina djur själva vid luftvägbesvär och lunginflammation........

Ett varningstecken att ta fasta på...det moderna spannmålet har alltså skadlig inverkan på även djuren...1 kommentar:

  1. Självklart. Inga husdjur, utom möjligen vissa fåglar, är anpassade för att äta spannmål. De flesta hundar och katter i Sverige idag lever med spannmål som bas. Rovdjur som tuggar på ax hellre än jagar? Massor av hundar har mängder av symptom av samma art som vi människor i Sverige. Laxar föds upp på spannmål och blir sjuka och tappar fjällen. Man blir så ledsen. Hälsningar en glutenintolerant,laktosintolerant, diabetiker 1 och hypothyreos som var uppfödd på välling.

    SvaraRadera