tisdag 27 september 2011

Mjölk - Bröstcancer - Prostatacancer - Hormoner - Mejeriprodukter. Gluten-celiaki

Mejeriprodukter - hormoner - försurad kropp och cancer

Det har nu allt mer visat sig hur skadlig våra oskyldiga mjölk och mejeriprodukterna egentligen är för vår kropp.

Hos personer som lagt om sin kost till glutenfritt uteblir ofta återhämtningen och tarmslemhinnan förblir slät, det har då visat sig att när personerna också väljer att ta bort även mjölk och mejeriprodukter, så återfår tarmen sitt normala tarmludd (slemhinna) och näringsupptaget börjar då fungera som det ska.

Alltså kan man nu direkt börja inse vidden av hur skadligt vart dagliga leverne är med det högraffinerade spannmålet och den sönderprocessade, hormonstinna moderna mjölken.

Komjölkens misstänkta roll vid hormonberoende cancer
(det inkluderar cancer i testiklar, prostata och bröst.)

Kopplingen mellan cancer och kosthormoner, östrogen i synnerhet - har varit en källa till stor oro bland forskare,  men det har inte studerats ingående eller diskuteras i nämnvärd omfattning.

När det gäller människors exponering för östrogener, är forskarna mest oroade över komjölken, som innehåller betydande mängder av kvinnliga könshormoner, Mejeriprodukter står för 60 procent till 80 procent av det konsumerade östrogenet. Vissa forskare vill nu dra paralleller mellan mäns tidiga "tunnhårighet" och även sämre spermiekvalitet till konsumtionen av mjölk som innehåller höga halter av kvinnliga könshormoner.

En del av problemet verkar vara mjölk från moderna mjölkgårdar, där korna mjölkas ca 300 dagar om året. För mycket av den tiden, är kon ofta gravid. Ju senare i graviditeten en ko är, desto mer hormoner finns i hennes mjölk som då är direkt olämplig för människan att konsumera.

En studie av modern mjölk utfördes i Japan, studien fann att den innehöll 10 gånger mer progesteron, än obehandlad mjölk från exempelvis Mongoliet. Vid traditionell vallning i samhällen som Mongoliet, mjölkas korna för livsmedelsframställning endast fem månader om året, och vid graviditet bara i inledande skede. Följaktligen är då påvisade halter av hormoner i mjölken avsevärt mycket lägre.

Mjölken vi dricker i dag är helt olik den mjölk som våra förfäder drack för 2000 år sedan, mjölken vi dricker idag (processad) är absolut INTE bland mest naturens perfekta mat som reklamen ofta vill påskina.Tidigare studier bekräftar att konsumtion av mejeriprodukter ökar avsevärt risken för vissa cancerformer.

I en annan studie jämfördes kost och cancer i flera länder. Den visade sig att mjölk och ost konsumtionen är starkt förbunden till förekomsten av testikelcancer bland män åldrarna 20 till 39år.
Högst resultat påvisades i länder som Schweiz och Danmark, där ost är en nationell mat.

Intressant var att studien visade låga siffror för Algeriet och andra länder där mejeriprodukter inte konsumeras i någon större omfattning. Mängden av cancerfall kopplade till mejeriprodukter kan snabbt förändras. I Japan har priserna på mejeriprodukter sjunkit de sista 50 åren och detta kopplats ihop med en ökad konsumtion och stigande dödstal i prostatacancer - från nära noll per 100 000 invånare för 50 år sedan, till 7 per 100 000 invånare idag.

Smör, kött, ägg, mjölk och ost är inblandade i hormonberoende cancer i största allmänhet.
Bröstcancer har kopplats särskilt till konsumtionen av mjölk och ost. I en annan studie, där råttor matas med mjölk, visas en högre incidens av cancer och att utveckla ett större antal tumörer än hos de råttor som endast drack vatten.

Det finns över 50 olika hormoner i komjölken varav flera är direkt olämpliga för människan och man ska tänka på att sojabaserade kraftfoder har börjat användas i allt större utsträckning i vårt land sedan mitten av 2000-talet, och sojan i sig är östrogen..

En annan aspekt till sjukdomar och cancer är importerade mejeriprodukter från genetiskt modifierade nötkreatur som avger tillväxthormonet (rBGH) i mjölken som då ökar cancerrisken. Även spår av olika läkemedel har påvisats i komjölken.

Cancer - reaktioner och mjölkkonsumtion

Många människor är inte medvetna om riskerna med mjölkkonsumtionen!

 • Bröstcancer / prostatacancer Epidemiologisk forskning tyder på ett samband mellan konsumtionen av mjölk och minst två typer av cancer som är vanligare i Europa och Nordamerika, nämligen bröst-och prostatacancer.
 • Ingen mjölk, ingen bröstcancer. I Asien, där många människor inte dricker mjölk alls, tenderar bröstcancer vara ytterst sällsynt. På den kinesiska landsbygden, till exempel, bland kvinnor mellan 35 och 64, fann man att dödsfall i bröstcancer i genomsnitt var 8,7 per 100 000 invånare jämfört med 44 per 100 000 invånare i USA, cirka en 5-faldig skillnad!
 • Högre mjölkkonsumtion, större risk för bröstcancer. En jämförande studie som publicerades 1989 visade att i Europa var två områden med hög mjölkkonsumtion (Skandinavien och Nederländerna) representerade med högre antal bröstcancerfall.
 • Högre mjölkkonsumtion, större risk för prostatacancer.  Män löper sannolikt  större risk att dö av prostatacancer i länder där konsumtionen av mejeriprodukter är hög än i länder där den är låg. En studie publicerad redan 1977 visade att 10 män dör av prostatacancer i Västeuropa för var och en som dör i Asien.
 • Två stora studier gällande prostatacancer. Två stora amerikanska studier (år 2000) har kopplat mejerikonsumtionen direkt till prostatacancer. I Health Study, spårade forskare 20 885 manliga läkare över 10 års tid. De som konsumerade minst 2 ½ portioner av mejeriprodukter per dag var risken 30 % högre att utveckla prostatacancer än hos läkare som konsumerade mindre än en halv portion.
 • Mejeriprodukter ökar risken för metastaserande prostatacancer. I en studie från år 1999 fann man att hos nästan 50 000 män som konsumerade totalt mer än 2000 milligram kalcium per dag höjde risken för metastaserande prostatacancer mer än 4-faldigt.
 • Den mer kalcium, desto fler frakturer. Skillnaderna mellan kalciumintag och skelettets hälsotillstånd kan ses över hela världen. Ju mer kalcium (mjölk) som konsumeras, desto större risk för t.ex höftfrakturer. Människor som konsumerade de högsta nivåerna av mejeriprodukter (nordamerikanska och nordeuropeiska nationer) tar in två eller tre gånger mer kalcium, men ändå bryter dessa  2-3 gånger mer ben än personer med de lägsta kalcium (mjölk) intagen (asiater och afrikaner). 
 •  
 • Här skall dock även västvärldens höga konsumtion av spannmål vägas in som orsakar skador på tarmslemhinnan (glutenintolerans - celiaki) och påföljande bristsjukdomar.
      •  Mjölk från människor.
          Den mänskliga modersmjölken är bäst för människors barn. Komjölk är bäst för kons kalvar.

          Det som är bra och egentligen avsett för kons kalvar är inte nödvändigtvis bra för människor.

        " konstigt nog är vi människor den enda art som suger från en annan art "

      •  Onaturliga hormonreaktioner. Komjölken stimulerar på
          onaturlig väg tillväxthormonerna i kroppen som ökar  risken
          för olika sjukdomar och övervikt.

     
      •  Mjölk: Är inte för starka ben, komjölk gör absolut inte vad
          som påståtts - att bygga starka ben, eftersom  nyare studier tyder
          på att människor kan behöva mindre kalcium
          och bättre former av kalcium än just mjölken för att bygga starka ben...
          Andra livsmedel, inklusive olika grönsaker och baljväxter, är en
          bättre källa till kalcium än den "dåliga" transportören komjölk.


Varje klunk komjölk innehåller hormon från följande organ i kon:

Hypofysen, hypotalamus, bukspottkörtel, sköldkörtel, bisköldkörtel, binjurar, könskörtlar och tarmhormoner, prostaglandiner och neuropeptider.
Mjölken du intar verkar fortfarande vara vit och ren, men vad som följer nedan är en lista över bioaktiva ämnen i mjölken:

Hypofyshormoner: PRL, GH, TSH, FSH, LH, ACTH, Oxytocin.

Steroidhormoner: estradiol, östriol, progesteron, testosteron, 17-ketosteroider,kortikosteron, D-vitamin.

Hypotalamushormoner: TRH, LHRH, somatostatin, PRL-hämmande faktor, PRL-releasing faktor, GnRH, GRH, gastrointestinala peptider, vasoaktiva intestinala peptider, bombesin, kolecystokinin, gastrin, gastrinhämmande peptid, bukspottkörtelpeptid, y-peptid, substans P, neurotensin.

Övrigt:

Vita blodkroppar från kon, antibiotika, sulfapreparat, PUS från infekterade juver, mm.

*Vill du läsa mer i ämnet samt hur kosten ligger till grund för mängder av sjukdomar, allergier och överkänsligheter så kan du göra det i den sista och mest omfattande bok författaren Michael Håkansson släppte den 15 januari 2017. I augusti 2017 släpptes också Stora Kosthandboken. I maj 2018 uppdaterades båda böckerna vid omtryck.

Du hittar dem här: Hälsoproblem & sjukdomar orsakade av vad vi äter


8 kommentarer:

 1. Spännande och viktigt ämne du tar upp! Jag ser fram emot fortsättningen.

  SvaraRadera
 2. Väldigt intressant! Du skriver bra, källor är dock önskvärt. Skulle du också kunna berätta mer om dig själv? Varför du är så insett i ämnena, yrke osv. Jag rek gärna din sida som kostrådgivare men behöver mer på fötterna. Keep up the good work!

  SvaraRadera
 3. Så intressant!

  Enligt Fredrik Colting, författaren till boken "Mjölkrevolutionen - Naturens mest perfekta mat som du inte får köpa", spelar pastöriseringen en stor roll när det gäller upptaget av kalcium. Det enzym som behövs för att kalciumet ska tas upp av kroppen förstörs genom upphettningen och gör så att mjölk blir en dålig källa till kalcium. Pastöriseringen innebär dessutom att alla de mängder med goda lactobaciller som finns i mjölk förstörs och när man inser att yoghurt och fil endast tillförs några få sorters baciller så förstår man att filmjölk förr var något helt annat än vad den är idag.

  Ytterligare en aspekt när det gäller pastörisering är att många med laktosintolerans kan tåla opastöriserad mjölk eftersom lactobacillerna hjälper till att producera laktas, det enzym som behövs för att kroppen ska kunna bryta ner mjölksocker.

  Jag har även läst på flera olika Internet-sajter (USA) att folk upptäckt att deras små barn börjat lukta stark armsvett mycket tidigt i åldrarna (4-årsåldern). Det som botat lukten var att övergå från vanligt producerad mjölk till ekologisk - som inte innehöll så mycket hormoner. Dessa hormoner påverkade tydligen kroppsdoften - precis som människans egna hormoner påverkar kroppsdoften när man börjar komma in i puberteten. (Jag vet dock inte om lika mycket hormoner finns i svensk konventionellt producerad mjölk.)

  Den mjölk som vi kommer i kontakt med i våra affärer är nog inte samma som den mjölk vi drack förr i tiden. Inte bara pastöriseringen, utan även homogeniseringen, är två stora bovar i dramat. Förutom då allt det andra som står här på sidan.

  SvaraRadera
 4. Angående ditt inlägg och texten
  "Mjölken vi dricker i dag är helt olik den mjölk som våra förfäder drack då utan synbar skada för 2.000 år sedan, mjölken vi dricker idag är absolut INTE bland naturens perfekta mat."

  Vi drack inte komjölk förrän i början av 1900-talet, mjölken användes framförallt till att framställa smör och en del ost. Runt sekelskiftet var siffran (i Tyskland) 6 kg/person/ÅR, 20-talet 10 liter/pers/år, 50-talet gick det upp i och med industrialiseringen av produktframställning och att alla hade kylskåp, och var 30 liter/pers/år, idag är vi uppe i 180 liter/pers/år.

  Folk tror att det är normalt för en människa att konsumera dessa mängder av mjölk, att vi alltid har gjort det, men det är en irrlära.

  Första gången jag började ifrågasätta mjölk var när min väninna fick bröstcancer, och hon berättade att hennes läkare sagt till henne att inte äta mjölkproduker. Detta var i Tyskland, 2003, Univeristetssjukhuset i Berlin. Önskar Sverige samma insikt.
  /anna.

  SvaraRadera
 5. Micke Skribent6 oktober 2011 10:07

  Tack för din kommentar Anna !

  Bruket av komjölk har absolut exploderat dom sista 100 åren, precis som du skriver tror befolkningen att vi alltid konsumerat stora mängder av mjölken vilket inte är fallet.

  Den moderna mjölken ÄR sönderprocessad och definitivt INTE lik mjölk som brukades historiskt.

  Problemet idag är att det sitter i ryggmärgen genom alla år av itutadet och hjärntvätt av sk experter att " du MÅSTE dricka din mjölk" folk uppfattar det nästan som en "oskriven lag" som inte går att rubba på.

  Nästa stora problem är att mjölken ingår i MÄNGDER av moderna produkter, i form av :
  *Skummjökspulver
  *Helmjölkspulver
  *Mjölkprotein
  *Vassle

  osv, osv, exponeringen är påtaglig i våra moderna livsmedel, samma överexponering som från det skadliga Gluten.

  Det är ett MÅSTE att även ta komjölkens negativa inverkan på människokroppen på största allvar !

  Det finns en ramsa som går :

  "undvik alla fyra vita gifter, mjöl, mjölk, socker och salt...."

  Forskningen av idag VET att höga halter av tex östrogen kan avsevärt öka riskerna för bröstcancer hos kvinnor och att det kan vara boven bakom prostatacancer/besvär hos män.

  I dom speciella fall jag följer där man direkt kan misstänka mjölken och där man då fullständigt upphört att bruka alla former av mejeriprodukter finns inget annat besked att ge än att resultatet är mer än överväldigande !

  MEN det handlar om att vi ger oss på en hel industrinäring, från Ax till limpa...från
  Kossan till din dagliga mjölk....detta ses inte med blida ögon...

  Det handlar om miljardindustri, vem vill ställa upp på en förändring i dagens monetära samhälle när allt handlar om profit, vinster som styr.......

  SvaraRadera
 6. Hej!
  Jag äter själv helt gluten och mjölkfritt. Men hur ska jag göra när mitt barn nu ska börja med smakportioner. Vanlig mat vet jag hur jag ska göra men hur gör jag med gröt? Mycket av det som finns för spädbarn är gjort av mjölk och spannmål. Vad ska jag välja? Känner mig desperat!
  Tacksam för hjälp!

  SvaraRadera
 7. Väldigt intressant! Följer ämnet och försöker läsa det jag kommer över. Har förstått att det även är en balans mellan magnesium och kalcium. Vid för hög halt av kalcium och för låg magnesiumhalt, sätter sig kalciumet i vävnaden istället för skelettet.. och magnesium är ju en vanlig bristvara hos svensken.

  Själv har jag uteslutit stor del mjölk/vete/socker/salt i min kost då jag gått över till Raw food. Äter ca 70% levande föda och mår superb. Familj och vänner tycker det är intressant att jag börjat med detta, men man märker att det är mycket tveksamheter, rynkade pannor och misstänksamma kommentarer och man får ofta försvara sig i sitt val. Halvfabrikat och mjölkdrickande sitter så djupt in i Landet Brunsås att man verkligen blir en outsider. Speciellt i köttätande-Norrland

  SvaraRadera
 8. Tack för tipset, väldigt bra. Intressant också med alla hormoner och kons graviditetscykel. förutom homogeniseringen och sönderslagningen till mindr epartiklar som blir allr amest i dessa mjölkpulver somn sägs gå direkt ut i blodet för att det är så små delar att det går igenom vävnader och tarmen, som den ju egentligen ska stanna i och bli "bearbetad" i först, vår föda...

  becausetrollrik.blogg.se

  Ingela

  SvaraRadera