söndag 4 november 2012

Glutenexorfin - Peptider - ADHD - Autism - Schizofreni


Gluten innehåller ett brett spektrum av biologiskt aktiva peptider,  där insamlat underlag och forskning runt vetets egentliga toxicitet (giftighet) och hur det negativt påverkar neurologiskt, det endokrina systemet, immunförsvaret och tillståndet hos vårt matsmältningssystem.

Den djupt rotade ”misstron” från medicinska samfund och läkare mot perspektivet att kost och beteende faktiskt ÄR intimt förbundna, så följer faktiskt en undran och frågan hur många av dessa ledande röster av ”misstro” kunnat hamna som läkare/specialister/experter på höga poster.

Det spannmål och då även det vete vi idag äter, är långt ifrån samma som våra förfäder under årtusenden före oss odlat och ätit. Manipulation, kromosomförändringar och korsning av flera arter har gjort vårt spannmål helt olikt ursprunget och samtidigt mer skadligt för vår hälsa och kropp.
Glutenexorfin är en peptid från gluten, den ger smärtlindring, förhöjer minnet, bidrar till förstoppning, ökar insulinfrisättningen och har en inflammatorisk verkan. Glutenexorfinet verkar på delta-opiatreceptorn i vår hjärna.

Gluten är det viktigaste proteinet i vetet, när det bryts ned ger det upphov till två olika peptider, nämligen gliadin och glutenexorfin. Gliadin förstör tarmen och det är starkt inflammatoriskt. Vår kropp kan inte bryta ner denna peptid, vilket gör att den kan blir något som kallas ”immunogen” vilket kan dra igång en kedja av immunologiska reaktioner.

Redan 1993 upptäcktes att vetegluten innehåller en ny opioidpeptid som fick fick namnet Glutenexorfin C.
Denna nya opioidpeptid, Tyr-Pro-Ile-Ser-Leu, isolerades från pepsin-trypsin-chymotrypsinkedjan av vetegluten. Glutenexorfin C hade en struktur helt annorlunda än någon av de endogena och exogena opioidpeptiderna .

Vetet tillhör den grupp av livsmedel som innehåller peptider med opiatliknande egenskaper (glutenexorfiner)som bildas i kroppen vid nedbrytningen av glutenproteinet i det moderna vetet (triticum aestivum). Exorfinerna bidrar högst sannolikt till vetes additiva och hormonstörande egenskaper, och då ska man tänka på att dessa bara utgör en bråkdel av de 23000 olika proteiner som kartlagts i T.aestivumets proteom hittills.

Glutenexorfin A4, A5, B4, B5 och C, verkar enligt nya rön spela en roll vid autism, schizofreni, ADHD och liknande neurologiska tillstånd.
Glutenexorfiner är som ovan nämnt en grupp av opioida peptider som bildas under nedbrytning av glutenproteinet. Man antar inom forskningen att människor med autism och schizofreni har onormalt läckage från tarmen av dessa föreningar, som sedan passerar in i hjärnan och ger störningar i hjärnans funktioner.

   
Bara misstankarna om förloppen och fynden av störande exorfiner som ”triggar” receptorer i hjärnan, torde vara nog för att rekommendera en strikt glutenfri kost och gärna även befriad från inslag av mejeriprodukter för att verkligen utröna resultaten under en längre tidsperiod. 

Kända former/strukturer av glutenexorfiner:
Glutenexorfin A5
2. Glutenexorfin A4
3. Glutenexorfin B4
4. Glutenexorfin B5
5. Glutenexorfin C

Diskussioner bland forskare och vissa läkare är att man allt oftare kommer in på hypotesen att det är neuroaktiva peptider från gluten i spannmålet som är en bakomliggande och bidragande orsak att framkalla schizofreni/schizofrena beteenden hos vissa patienter.

En väldigt intressant observation gjordes under 40-50-60-70 och 80-talen i avlägsna regioner av Nya Guinea och Salomonöarna där befolkningen inte exponerats för det moderna spannmålet.  Av 65 000 invånare kunde endast 2 fall av ”kronisk” schizofreni fastställas. I takt med att dessa folk allt mer närmade sig västvärlden och började konsumera av det moderna spannmålet i olika former, började också allt fler att insjukna i psykiska besvär och sjukdomar likt de som breder ut sig i västvärlden.


ADHD/autism patienter utsöndrar vanligtvis stora mängder sulfat i urinen, ibland så mycket som upp till 10 gånger mer än hos friska patienter. Orsaken till detta är ännu inte känt eller kartlagt. Dessa patienter visar sig också utsöndra cystein, en viktig aminosyra för glutationsproduktion.

Diarré och förstoppning är också vanligt hos dessa patienter. Vissa barn tenderar att ha mer diarré, medan andra har förstoppning. Autistiska barn är ofta överkänsliga mot mjölk och mejeriprodukter.
Många ADHD / autism patienter har ofta något som kallas "läckande tarm".   

Detta kan bekräftas genom närvaron av laktulos i deras avföring. En högpermeabel tarmvägg (högt genomsläpp) tillåter passage av alla sorters antigena proteiner, toxiner och patogener direkt ut i blodomloppet.
Några av dessa proteinfragment, som t.ex betakasomorfin och gluteomorfin, vilka är neuroaktiva och med förmåga att binda sig till opioidreceptorer i hjärnan. 

Hos ett barn med en läckande tarm, kan dessa exorfiner med lätthet passera ut i blodomloppet, där de kan stanna under lång tid och bli faktorer för kognitiva symptom och onormala beteenden som uppvisas  vid just ADHD och autism.

Vid undersökningar har man hos patienter med autism kunnat uppmäta höga koncentrationer av betakasomorfin i blodet och i cerebrospinalvätskan. Dessa höga nivåer leder till aggressivitet och även inflammationer. De höga halterna kan även leda till kramper hos patienter med autism.

Alltså värt att notera är att de flesta patienter med ADHD eller autism, uppvisar ofta brister på det viktiga cysteinet och även på zink, magnesium, järn och kalcium. Zinkbrist hos barn kan ge symptom som, svåra att få ned i varv, tystlåtenhet och irritation.

Att börja inse faktum att "gluten" är ett problem är ett bra första steg i erkännandet av farorna med spannmålet och framför allt vetet. Det är bara början på en lång resa för att inse och förstå omfattningen av skadorna denna försvagande mat ger oss.
 
*Vill du läsa mer i detta intressanta ämne och om mjölkens och spannmålets skadlighet kan du göra det i boken: " Hälsoproblem & sjukdomar orsakade av vad vi äter" (2017. I augusti 2017 släpptes också Stora Kosthandboken.

Du hittar böckerna här: Bokrelease 2017


 

 
 

4 kommentarer:

 1. Jag tvivlar inte en sekund på att gluten är en av flera orsaker till min sons autism, kanske den största. Den gluten, och kasein-fria dieten funkar toppen för honom. Han har fått ett nytt liv, är kontaktbar nästan hela tiden, tittar oss i ögonen och ler, och är betydligt gladare. Har sällan utbrott numera. Vi ger honom aldrig gluten igen.

  Jag tror att gluten påverkat hans syn på något sätt. Han har problem med 3D-tolkningarna och ser delvis i 2D. Detta jobbar vi med fortfarande. Frågan är om detta kan repareras, men hoppet finns än!

  Och 3 veckor efter att han slutat med mjölkprodukter lekte han helt plötsligt helt normalt med sin lillebror. En slump att det sammanföll i tiden? Jag tror inte det....

  Tack för en bra blogg! Nu ska jag beställa din bok.

  PS. Det står en hel del om detta på min blogg ifall någon läsare här vill veta mer. Jag säljer absolut inget till er..... Jag är bara en mamma som berättar för att vi haft det så jobbigt men kommit ur det. Att laga specialkost är inget jobb alls jämfört med att ha barn som mår dåligt.

  SvaraRadera
 2. Tack för din kommentar ! Tala gärna om hur det går för er.

  SvaraRadera
 3. Hej Aspergermamma!
  Vill bara tipsa om att du möjligen kan få hjälp med din sons svårigheter inom syn genom en optometrist, Åsa Jernberg i Tanumshede är en av dem ;-)

  SvaraRadera
 4. Hej!
  Härligt att någon vågar skriva så bra och informerande om detta!
  Undrar hur bra det är med ekologisk mjölk som kommer direkt från bonden?

  SvaraRadera