Header Ads

test

Myten om högt kolesterol - skadliga statinerEtt av flera viktiga inlägg om folkhälsan som bör belysas.
Ingen har kunnat visa att högt kolesterol utgör någon risk för kvinnor. Inget experiment har heller lyckats förlänga deras liv. De flesta studier har dessutom visat att det inte heller är farligt för äldre människor.

I själva verket har mer än 20 studier visat att äldre människor med högt kolesterol lever längst. Trots att myten är så grundligt avvisad så fortsätter läkare att ordinera statiner.

Det är nämligen inte ofarligt att sänka kolesterolet, och statinerna blockerar bildandet av enzymer och hormoner som behövs i livsviktiga biokemiska synteser. För två år sedan rapporterade engelska forskare att bland en kvarts miljon statinbehandlade patienter, drabbades mer än 4 procent av njursvikt, nedsatt syn eller allvarliga muskel- och leverskador.

Antalet lever- och muskelskador hade dessutom underskattats, då de inte registrerades om inte blodmarkörerna för dessa skador var tre–fyra gånger högre än normalt. Oberoende forskare har rapporterat att muskelbesvär förekommer hos minst 20 procent, och lika många drabbas av impotens.

Hur många som får störningar av hjärnans funktioner i form av dåligt minne, depression, aggressivt beteende, och demens är okänt, därför att man inte registrerat dylika symptom i industrins statinstudier. Det finns emellertid många oberoende forskare som rapporterat att symtomen försvinner om patienterna slutar att ta statiner.

En annan farlig komplikation som tyvärr är ganska vanlig är att insulinproduktionen blockeras, vilket leder till förhöjda blodsockervärden. Att ta statiner för en diabetiker är som att försöka släcka en eldsvåda med hjälp av fotogen. Störd hjärtmuskelfunktion och arytmi är inte ovanligt.

I djurexperiment kan kolesterolsänkning resultera i cancer och detta gäller även för människor. Ett av de tyngsta bevisen kommer från Japan. En liten dos Zocord ordinerades till 40 000 patienter. Sex år senare hade fyra gånger fler dött av cancer bland dem vars kolesterol hade minskat allra mest, jämfört med dem som fortfarande hade normalt eller högt kolesterol.

Kolesterolsänkande mediciner kan göra vilken frisk människa som helst till patient! Faktum är att det är just vad som händer världen över, när statiner nu börjar skrivas ut till både vuxna och barn “i förebyggande syfte”.
För personer som nyligen haft en hjärn-farkt, ger statiner en viss, marginell minskning av totaldödligheten för män, men inte för kvinnor. Sammantaget förändras inte total dödligheten
, därför att statinmedicinering ökar cancer och man byter som infarktpatient statistiskt sett en icke dödlig hjärtinfarkt mot en cancer.

Statinerna är de bäst säljande läkemedlen och läkemedelindusrins största kassako. Enbart Pfizers Lipitor omsätter 100 miljarder kronor per år.

Några av kolesterolmyterna.

Det är en myt att: mättat fett och höga kolesterolvärden orsakar hjärt och kärlsjukdom.
fettrik mat höjer kolesterolvärdet.

Att kolesterol är orsaken till att artärerna blockeras.

Att statiner förlänger livet.

Kampanjen mot kolesterol baseras på följande antaganden:

Hjärtinfarkt beror på igensättning av hjärtats artärer med plack innehållande kolesterol

Fett i kosten orsakar en höjning av blodets kolesterol som ger upphov till igen sättningarna i kärlen. Båda dessa antaganden grundas på forskning av Nikolai Anichkov som 1913 rapporterade att kaniner som matats med kolesterol utvecklade kärlskador liknande mänsklig ateroskleros. Det är befängt att detta feltänk fortfarande utövar inflytande på modern sjukvård.
Kaniner är växtätare och ska naturligtvis inte matas med animalisk föda. Anledningen till att denna myt lever kvar kan bara förstås om man ser vilka oerhörda vinster den har gett läkemedelsindustrin och dess medlöpare.

År 1961 rapporterade Framinghamstudien att risken för kranskärlssjukdom var högst hos dem
med högst blodkolesterol, och American Heart Association (ADA) lanserade officiellt låg fettkost. National Institute of Health deklarerar 1984 sänkning av blodkolesterol som ett
nationellt mål. 1987 godkändes den första statinen (kolesterolsänkaren) och all världens läkare sattes i rörelse för att förskriva statiner till vid det laget helt fettskrämda patienter.

Biverkningar:
Psykiska biverkningar
Mardrömmar, sömnstörningar, depression, ångest, irritation, apati, aggressivitet, minnesbortfall, självmordstankar, koncentrationssvårigheter, hallucinationer, känslomässiga störningar

Källa: Läkemedelsverket.

Fysiska biverkningar:
Muskelvärk och muskelsvaghet, njurproblem., leverproblem, magsmärtor, förstoppning, illa
mående, ökad risk för cancer hos äldre, ökad risk för bröstcancer, var femte
man blir impotent.
Källa:
Docent Uffe Ravnskov.

Statiner minskar också tillgången på det för hjärtmuskeln så viktiga Q10 och detta tycks också vara bakgrunden till den muskelvärk och muskelsvaghet som är en av biverkningarna av statiner.

Fakta
Kolesterol är ett livsnödvändigt ämne. Det ingår som en nödvändig byggsten i varje cell i din
kropp. Kolesterol behövs bland annat för att bygga upp och stabilisera cellmembran, de omgivande skal som skyddar alla dina celler. Dessutom är kolesterol byggstenen till alla dina
steroidhormoner, såsom könshormonerna testosteron och östrogen. Kanske förklarar det varför kolesterolsänkande medicin visats ge ett försämrat sexliv.

Kolesterol måste transporteras i blodet för att komma till celler som behöverdet. Transporten sker i särskilda ”paket”, lipoproteiner. Lipoproteiner består av lipider (fettämnen) och proteiner. De har formen av olika stora bollar som inuti sig har kolesterol, som de transporterar runt i blodbanan. Lipoproteiner finns av flera slag och har till största delen fått sina namn efter hur stor densitet (täthet) de har:

Kylomikroner bildas ur fettet från födan och övergår sedan i de andra formerna. VLDL = Very Low Density Lipoprotein (rent fett, kallas även triglycerider), IDL = Intermediate Density Lipoprotein, LDL = Low Density Lipoprotein, HDL = High Density Lipoprotein.

Kroppen kan antingen tillverka sitt eget kolesterol eller ta upp det från födan via blodet.
Regleringen av kolesterolet fungerar så, att om man äter mycket kolesterol, minskar kroppens
egen produktion av kolesterol och om födan innehåller litet kolesterol, ökar kroppen sin
produktion., allt för att hålla kolesterolnivån konstant.

Inget “ont” eller “gott” kolesterol

Margariner och vegetabiliska oljor skapar inflammationer i blodkärlen. Företrädarna för ko- lesterolmyten påstår att LDL partiklarna oxideras, så att de blir små och hårda och kan skada
den inflammerade kärlväggen. Däför har de kallat LDL “det onda kolesterolet”, medan HDL
som för bort kolesterol ur blodbanan kallats “det goda kolesterolet”.

Men det finns naturligtvis inget “ont” eller “gott” kolesterol. Det finns bara skadlig föda och hälsosam föda. Om vi äter den föda vi har anpassats till under vår utveckling, kommer kolesterolet att genomföra sina naturliga och skyddande uppgifter i kroppen, men om vi äter den skadliga och för oss onaturliga föda som rekommenderas av Livsmedelsverket, kommer många av kroppens funktioner att skadas.

När sakens natur allt mer uppmärksammas och sanningen bakom kolestorolet/myten ser dagens ljus kan vi också se industrin protestera:
http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/hjarta-karl/forskare-satt-inte--ut-statiner-i-onodan/