Header Ads

test

Den genetiskt modifierade sockerbetan - Roundup kan ge cancer - Glyfosat

Dubbelmoralen i landet brunsås
Den svenska sockerbetan modifierades genetiskt år 1995 (GMO) för att tåla det amerikanska biokemiföretaget Monsantos bekämpningsmedel Roundup (glyfosat).

Väldigt många har upplevt att vi fått ett betydligt "sötare" socker de sista 20 åren och där det märkts mest i godis, som t.ex choklad som allt mer börjat uppmärksammas som extremt söt och "rivig" i halsen mot vad den var förr i tiden.

Frågan är om någon mätt halter av glyfosat i skördade sockerbetor och avspeglingen i de produkter där socker används...och vilka gränsvärden gäller då?

Det man verkar glömma bort här är att den största användaren av Roundup (glyfosat) är inte privatpersoner utan jordbruket. Bönder får gå en kortare utbildning för att få en så kallad "sprutlicens", och sedan köper de Roundup i högkoncentrat på dunk eller fat för att ladda sin besprutningsutrustning med detta. Inom storjordbruk används ansenliga mängder Roundup. Många grödor har genomgått genetisk manipulation av sin arvsmassa för att klara just bekämpningsmedel som biokemiföretaget Monsantos Roundup (glyfosat).

Allt som skett innan de nya reglerna om genetisk förädling år 2001 är undantaget och det är inte många som vet. EU hyllade beslutet att genetiskt modifiera bland annat sockerbetan (flera länder) då det innebar att "mindre mängder av bekämpningsmedel behöver användas på åkermarken"....

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/genteknikgmo/faltforsok/godkannandeavfaltforsok/faltforsok/beslutomfaltforsokmedsockerbeta.4.595401461210ae2d589800033243.html

En riskbedömning bara avsedd för pappret den är skriven på och för gallerierna? Vem är det då som ska hängas vid ett nederlag som detta när nya uppgifter och fakta kommer på bordet?
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/genteknikgmo/faltforsok/riskbedomning.106.373db8e013d4008b3a180001130.htmlhttp://gluten-celiaki.blogspot.se/2013/05/gmo-gemodifierad-foda-halsorisker.html

(Bokmärk gärna denna sida då den kommer att uppdateras med mer information i ämnet!)
http://www.monsanto.com/products/Pages/roundup-powermax-herbicide.aspx

WHO varnar för cancerrisker med vanligt ogräsmedel


Glyfosat (Roundup) sprutas över odlingar som majs, vete, raps, bomull etc. I Augusti 2014 avrådde Naturskyddsföreningen användning av Roundup.

Så här skriver Greenpeace:

"Den omfattande och allt mer intensiva användningen av glyfosat i anslutning till användningen av Genetiskt Modifierade Organismer (GMO-grödor), utgör risker för miljön och människors hälsa. GMO-grödor som uttryckligen tagits fram med genteknik för att vara resistenta mot glyfosat kallas ”Roundup Ready” (RR).

Dessa gör det möjligt för lantbrukare att bespruta sina fält för att döda allt ogräs utan att påverka GMO-grödan. Användandet av glyfosat på GMO-grödor såsom soja, majs och bomull har ökat dramatiskt i Nord- och Sydamerika, där de odlas mest. GMO-grödor som är Roundup Ready marknadsförs sedan mitten av 1990-talet av det stora amerikanska agrokemiska företaget Monsanto, och sammankopplas med det egna glyfosatbaserade bekämpningsmedlet Roundup.

Vid försäljning till jordbrukare lovar Monsanto minskat arbetsbehov och ekonomiska besparingar genom förenklad och billigare kontroll av ogräs. Verkligheten visar sig dock vara annorlunda med konsekvenser för hälsa, biologisk mångfald och miljö, samt utveckling av resistens hos ogräs. Med tanke på dessa problem bör inga nya GMO-grödor med glyfosat-tolerans godkännas för odling."


”Nej tack till superbroccolin”
Monsanto är åter på tapeten gällande genteknik (GMO) för att patentera och "äga" rätten till den specifika gröda man lyckats ta patent på. Genom att genetiskt manipulera grödans arvsmassa kan man ta patent på densamma enligt de nya egenskaper man givit grödan, och där igenom kunna ta ut ett "arvode/avgift" av alla som odlar den. Man kan även erbjuda sitt bekämpningsmedel (Roundup) till densamma, om man modifierat den för att tåla just detta medel.

Genteknikjätten Monsanto har hittat en lucka i lagen. Allt som inte uppfyller de föråldrade kraven på genteknik faller vid sidan om GMO-lagstiftningen. Följden blir rena lekstugan där alla fantasifulla råvaror som släpps ut ur labbet okontrollerat kan smita rakt ut i grönsaksdisken.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/perspektiv-ennart_3679836.svd
Vill du veta mer i detta ämne och om den svenska historien bakom förädling och genetisk manipulation (GMO) av utsäde och grödor? Då ska du definitivt läsa böckerna "Gluten och mjölk-de vita gifterna" som även avhandlar detta ämne utöver kostens betydelse för moderna sjukdomar. Böckerna hittar du förmånligt här: De vita gifterna

Upplagd av Gluten den stora sjukdomsalstraren kl. 02:38 1 kommentar:
Skicka med e-postBlogThis!Dela på TwitterDela på FacebookDela på Pinterest

Etiketter: cander, genetiskt modifierade, glyfosat, gmo, herbicider, ohälsa, roundup,sockerbetor, sverige, sötare socker


lördag 14 mars 2015

Höga intag av D-vitamin kan leda till stroke anger propagandamaskinen aldrig vilar!


Högst troligt är det propaganda maskinen mot kosttillskott och mot en ökad folkhälsa genom sunt leverne som här basunerar ut tveksamma uppgifter. Läkemedelsbolagen mår bäst om befolkningen hålls lagom sjuka, för friskför att vara sjuk, för sjuk för att kunna jobba - man kan säga att hamna mellan stolarna vilket även staten tjänar på som slipper tynga statskassan med att betala ut sjukpenning. Den populäraste kunden/patienten är nog den som behöver konsumera 5-10 olika läkemedel under en 10- årsperiod.

Det finns många frågetecken att rätta ut här: Vilken sorts D-vitamin användes i studien? Var kombinationen ihop med olja? Var det rätt olja? Användes K2-vit för omsättning? Är det ett kosttillskott med konserveringsmedel? Gällande det de som då fick vad påståendet säger åt högre andel fruktos, hel och halvfabrikat, fel fetter, mejeriprodukter och dvärgvetet, som allt orsakar näringsbrister i andra sammanhang i kroppen? Föreligger trauman hos personen. Åt försökspersonerna några mediciner under studien? Fanns det rökare bland försökspersonerna? Vilka eventuella symtom hade personerna innan påbörjad studien?...osv.Forskarna har mätt halten hydroxyvitamin D (OH25) i blodet och gjort konstateranden. OH25 är en mellanprodukt i syntesen av vitamin D. OH25 tillverkas i levern från kolekalciferol (D3). OH25 omvandlas sedan i njurarna till biologiskt aktiv vitamin D. Låga värden av OH25 i blod ökar risken för stroke (p.g.a. brist på vitamin D3). Höga värden (över 125 nmol/L) ökar risken för stroke med 1,3% p.g.a. att njurarna inte kan omvandla OH25 till aktiv vitamin D. Orsaken till den förhöjda dödligheten handlar inte om vitamin D3 utan snarare det faktum att dessa individer lider av nedsatt njurfunktion.

Mats Humble, överläkare vid psykiatrin vid universitetssjukhuset i Örebro anser dock att man inte kan dra några säkra slutsatser av studien: Dansk studie skakar om vitaminburken

Det är tydligt att man måste granska studierna väldigt noga, något som journalisterna inte verkar göra innan man blåser i basunen och slår på stora trumman...

Referenser:
High levels of vitamin D is suspected of increasing mortality rates

A reverse J-shaped association between serum 25-hydroxyvitamin D and cardiovascular disease mortality - the CopD-study

Relaterat:
Ny D-vitaminberikning kritiseras

Experten: Så får du i dig D-vitamin genom kosten

D-vitamin: Solenergi åt dig? (Kostdoktorn)