söndag 15 januari 2017

Ny och omfattande bok släppt 15 januari 2017! (uppdaterad maj 2018)

Premiär för en av de sista böckerna i ämnet kostrelaterade sjukdomar. Det är en omfattande och komplett bok, (nu uppdaterad till 624, omtryckt och uppdaterad i maj 2018) som täcker upp många infallsvinklar om hur vår kost ger oss olika besvär och sjukdomar, d.v.s den ger svaren som många eftersöker. En mer omfattande bok än denna står inte att finna varken på svenska eller engelska. 

Allt i nya boken vilar på en rejäl och stabil grund av vetenskap och fakta och boken kommer att vara aktuell under avsevärt  många år framöver.

Michael Håkansson har under många år fört en kamp för att visa fram grunderna till ett ökat ohälsotal i samhället, och sett det som ett kall att lämna välgrundad upplysning till allmänheten för att främja en bättre folkhälsa, och i förlängningen skapa en debatt om vår mat och kosthållning som är de stora bovarna till den ökade ohälsan. Vi kan se att ohälsan sjunker allt lägre ner i åldrarna och därför bör vi alla ta ett ansvar gentemot uppväxande och kommande generationer som ska ta över efter oss en dag.

Det är av vikt att uppväxande och kommande generationer får de rätta förutsättningarna så tidigt som möjligt tidigt i livet och därigenom ges chansen att få behålla en god hälsa livet igenom, men även att få lära och föra upplysningar om kostens roll vidare. Boken ska även ses som en hjälp till svar för många som kanske lider av olika besvär, åkommor och sjukdomar som många gånger (ofta) är kostrelaterade, många har kanske också i åratal gått till vården och inte blivit hörsammade utan ofta negligerade av okunnig personal, blivit felbehandlade och fått behandling på helt fel grunder. 


Läkemedelsindustrin tjänar ofantliga summor på att sälja läkemedel till en allt sjukare befolkning. Det handlar oftast om att endast lindra och behandla symtom där kosten och livsföringsfel egentligen är den utlösande faktorn, man behandlar och dämpar således kroppens varningstecken på att något är fel, utan att gå till botten med bakomliggande och utlösande orsaker. 

Kroppens varningstecken är också individuella från person till person, några exempel på tecken kan vara, migrän, eksem, diabetes, fibromyalgi, muskelvärk, reumatisk värk, IBS, övriga magbesvär, psykiska besvär, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, upprepade infektioner, rubbad bakterieflora i matsmältningssystemet, svampöverväxt, candida, oförklarlig trötthet, utbrändhet, nedsatt binjurebarksfunktion, sköldkörtelbesvär, histaminrelaterade besvär, stroke, hjärtbesvär, missfall, cancer, brister, med mera, med mera, det finns en uppsjö av andra besvär att räkna upp som också är vanliga tecken på att något är fel och som oftast kan härledas till kosten.

Denna bok är som sagt ovan i inledningen en bland de sista av författaren, i ämnet kostrelaterade sjukdomar, och boken är därför väldigt omfattande, komplett och aktuell under lång tid framöver. En bok som borde finnas i varje hem, ett komplett uppslagsverk över kostrelaterade sjukdomar och kopplade besvär, men även en bok för den som vill lägga grunden till en sund och hållbar hälsa genom den omfattande kunskap boken förmedlar. 

Boken skrapar inte bara lite på ytan, eller presenterar några eller ett fåtal ensidiga lösningar som många andra böcker gör som berör folkhälsan, utan här får läsaren en grundlig genomgång, upplagt på ett enkelt och logiskt sätt med åtskilliga "aha" upplevelser och förklarar samtidigt väldigt tydligt varför vi inte ska äta vissa livsmedel överhuvudtaget. 

Vi har själva bollen i vår hand, om var och en avgör själva om de vill lägga grunden till och skaffa sig allehanda sjukdomar och besvär, som vi faktiskt enkelt kan undvika genom att slå in på rätt väg. Har man redan drabbats är det aldrig försent att att ändra på sin livsstil och kosthållning för en bättre hälsa och livskvalitet.

Lars Widmark 
Vill man nå Michael Håkansson med frågor är man välkommen att maila till: skribenten123@gmail.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar