lördag 7 juli 2018

Läkaren Johan Månflod mot Försäkringskassan! Måste ses!


Hur vi får ett friskare Sverige! 

Se distriktsläkaren Johan Månflod berätta om detta i denna suveräna video! Läkaren Johan Månflod är riktigt ilsken på försäkringskassan som han tycker borde bli mänskligare.

Läkarna lastas med mer byråkrati än nödvändigt och Försäkringskassan har spelat ut sin roll tycker Johan Månflod, han menar att Försäkringskassan borde lyssna och samarbeta med läkarna istället för att motarbeta dem. Han tycker även att läkarna borde ägna tiden i sitt yrke till att hjälpa folk istället för att slösa bort den vid skrivbordet på tidsödande intyg vilket påverkar den medicinska säkerheten.

Johan Månflod är en av de läkare som öppet kritiserar Försäkringskassans sätt att utforma och bedöma läkarintygen. Han menar att många av hans kollegor har samma uppfattning, att intygen upptar så mycket tid från mötet med patienterna att läkarna i värsta fall gör ett sämre jobb. Men att det inte blir ett läkaruppror beror på andra saker.

"– De flesta är såpass lojala att de inte vill säga att det finns risker för den medicinska säkerheten. Men många tycker att de lägger onödigt mycket tid, och vi funderar på om det gör nytta och når rätt förståelse hos handläggaren", frågar han retoriskt.

Han vill att Försäkringskassan gör om sina intyg

"– Transportstyrelsen har ett utmärkt läkarintyg som skulle kunna fungera som modell. Den har högre medicinsk intygandegrad och säger helt enkelt mer, eftersom vi där ger en heltäckande bild av patienten.

-Vi läkare har 15-30 minuter på oss för besöken, kvalitén i mötet ökar för varje minut vi får ägna oss åt att vara läkare. Vi kan lyssna lite till, visa lite empati, ställa rätt frågor och undersöka något mer. Boka in kurator eller psykologibesök, motivera patient till motion eller medicin etc. När intygen tar 10-15 minuter har vi inte den tiden till patienten och då kommer kvalitén i mötet att sjunka".

Se videon ovan!
(vill du ha större bild klicka på fyrkanten nere till höger när videon startat)


Du kan hitta läkaren Johan Månflod i flera artiklar på nätet bland annat här:

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/02/IT-lakarna-i-Uppsala/

https://asikt.dn.se/asikt/debatt/jag-har-inte-fatt-nan-hjalp-att-delta-i-laget/i-ett-samarbete-har-man-en-dialog-och-hjalper-varandra/ 

https://www.facebook.com/Huslakargruppen.se/photos/visste-ni-att-johan-m%C3%A5nflod/1875541449360757/ 

http://solrosuppropet.se/2016/10/forsakringskassan-andrar-handlaggningen-av-sjukpenning-fr-o-m-1-november/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar