måndag 28 mars 2011

Hjärtbesvär - Ichemisk hjärtsjukdom - IHD - Kärlkramp - Celiaki - GlutenintoleransIschemisk eller ischemisk hjärtsjukdom (IHD), eller myokardischemi, är en sjukdom som kännetecknas av ischemi (minskad blodförsörjning) i hjärtmuskeln , vanligen på grund av kranskärlssjukdom (ateroskleros i hjärtats kranskärl).

Risken ökar med åldern, rökning, hyperkolesterolemi (höga kolesterolvärden i blodet), diabetes och hypertoni (högt blodtryck), och är vanligare hos män och de som har nära släktingar med ischemisk hjärtsjukdom.

Symtom på stabil ischemisk hjärtsjukdom inkluderar angina (karakteristisk bröstsmärta vid ansträngning). Instabil IHD visar sig som bröstsmärta eller andra symtom i vila, eller vid snabbt tilltagande kärlkramp. Diagnos av IHD är med elektrokardiogram , blodprov (hjärtmarkörer), hjärtstress tester eller koronar angiografi .

Beroende på symtom och risk, kan det behandlas med medicin , perkutan koronar intervention PCI (angioplastik) eller koronar bypasskirurgi (CABG). IHD är den vanligaste dödsorsaken i de flesta västerländska länder, och en vanlig orsak till sjukhusinläggningar.

Studier kopplar nu celiaki till ökad risk för att leda till ischemisk hjärtsjukdom. Även i fall där latent celiaki förekommit (positiva blodprover men normal slemhinna).

Studien fann att celiaki och små tarminflammationer "var båda associerade med dödsfall på grund av IHD". Således drogs slutsatsen att celiaki ger en markant ökad risk för att drabbas av IHD.

Alltså ännu en anledning till att utesluta gluten ur kosten...

*Vill du läsa mer i ämnet samt hur kosten ligger till grund för mängder av sjukdomar, allergier och överkänsligheter så kan du göra det i den mest omfattande bok författaren Michael Håkansson släppte den 15 januari 2017. I augusti 2017 släpptes också Stora Kosthandboken. Båda böckerna uppdaterades i maj 2018.

Du hittar dem här: Hälsoproblem & sjukdomar orsakade av vad vi äter


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar